Hållbart ledarskap

Tomas Moberg, vandringsledare

Vad innebär de globala framtidsfrågorna för synen på företagande? Vilka förhållningssätt och metoder kan vi använda för att möta utmaningarna?

Ledarskap & Förnyelse bjuder in till vandringsdialog i samarbete med Slow Business. Temat är hållbart ledarskap.

Morgondagens företag kommer att vara öppna, reflekterande, kreativa, problematiserande och gemenskapsfrämjande, vilket ställer speciella krav på ledarskap. Ledarskap handlar ytterst om att inspirera och underlätta omställning. Hållbart ledarskap främjas enligt vår mening av öppenhet och rörelse. Dörrarna till framtiden leder, i bokstavlig bemärkelse, ut.

Vandringen är för dig som vill föra en dialog med andra engagerade i syfte att skapa kapacitet för att kunna fördjupa organisationens hållbarhetsarbete.

Vi börjar dagen med en kort presentation av vandringsdialogen som metod och bekantar oss sedan med varandra och det aktuella temat. Förhoppningsvis kommer vandringen, som pågår i två timmar, att fungera som startpunkt för fortsatta dialoger.

Plats: Göteborg

Tid: 13:00-16:00

Pris: 800 kronor (exklusive moms) per deltagare

Information och anmälan: Nästkommande tillfälle blir under våren 2011

E-post: info@slowbusiness.se

Webbplats: www.slowbusiness.se

Tel: 073-9136928

Arrangörer: Slow Business med Tomas Moberg och Ledarskap & Förnyelse med Bosse Westermark.

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.