RSS Verksamhetsutveckling & lean

Vad vill vi med skolan?

Vad vill vi med skolan?

Vi behöver se på utbildning som ett sätt att på djupet påverka både individer och samhällen. Vart vill vi, och varför?

Kvalitetskommunen 2011

Kvalitetskommunen 2011

Kungsbacka är Sveriges Kvalitetskommun 2011. Värdegrundsarbetet och sänkta kostnader bidrog till utmärkelsen.

Att göra anspråk på gruppens samlade intelligens

Att göra anspråk på gruppens samlade intelligens

Publicerad: 1 januari 2011 17:53
En grupp vet mer och producerar oftast mer än en enskild individ. När svåra frågor ska hanteras använder vi gruppen och ger den uppgiften att komma med förslag till lösningar. Ofta tänker vi inte på hur svårt det kan vara för en grupp, att på egen hand, i ett arbetsmöte, [...]

Online - vår vanligaste arbetsplats

Online – vår vanligaste arbetsplats

Publicerad: 1 november 2010 00:01
Allt fler använder internet som mötesplats för sin organisation. Dels för att det kan vara mer kostnadseffektivt än att skicka människor tvärs över jordklotet. Dels för att det är en hållbar framtidsutveckling som sparar miljön. Att mötas på internet erbjuder många möjligheter men innehåller också många utmaningar som man kanske [...]

Med tiden som hävstång

Med tiden som hävstång

Tiden är en avgörande resurs. Eftersom den är icke-förnyelsebar förtjänar den ett större intresse. Hur skapar vi närvarande företag?

Hitta ditt handlingsutrymme!

Hitta ditt handlingsutrymme!

Förträngning, förbanning, förändring eller förnöjsamhet? Hur hittar du handlingsutrymme för att kunna öka livskvaliteten privat och på jobbet?

Falköping - hållbart varumärke

Falköping – hållbart varumärke

Slow är en folkrörelse som växer. Filosofin går ut på att göra mindre för att kunna fokusera på det som är värdefullt. Falköping är först i Sverige att sakta ner.