RSS Rekrytering

Kvinnor i ledningen ökar inte

Kvinnor i ledningen ökar inte

Andelen kvinnor i de svenska börsbolagens ledningsgrupper ligger kvar på runt 18 procent.

Ledarskap som stöttar utveckling

Ledarskap som stöttar utveckling

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges bästa arbetsgivare. På andra plats H&M följt av IT-företaget Sogeti. Ledarskapet har en nyckelroll.

Åldersfixering på jobbet

Åldersfixering på jobbet

Företag anger slentrianmässigt ett åldersintervall på 35-40 år vid rekrytering.