RSS Projektledning

Lär dig älska osäkerhet

Lär dig älska osäkerhet

Osäkerhet och komplexitet är en naturlig del av projektarbete som kan utnyttjas om vi vet hur. [Mats Ragnarsson]

Osäkra projekt

Osäkra projekt

Hur ser det ledarskap ut som skapar effektiv framdrift av komplexa projekt utan fokus på styrning och kontroll?

Projektledarskap

Projektledarskap

Projektledarskap är en ny bok av nestorn inom området.

Hållbar projektledning

Hållbar projektledning

Publicerad: 24 november 2010 01:40
Hållbar projektledning – bara ett modeord eller finns det en djupare innebörd? För egen del innebär det att jag utgår från det klassiska hållbarhetsmottot refuse, reuse, reduce och recycle, samtidigt som jag tar in det sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektivet.
Den första frågan jag som projektledare ställer, är om jag vill [...]