RSS Personlig utveckling

Planera för hållbart ledarskap

Planera för hållbart ledarskap

Att fokusera på samma typ av aktiviteter istället för att hoppa mellan olika uppgifter gör att du tar hand om din tid bättre. PRV-metoden hjälper dig.

Många har inte upplevt rotfast vila

Många har inte upplevt rotfast vila

- Jag visste inte att jag var så stressad. Jag hade glömt bort att man kunde vara så här lugn och avslappnad. Det sade en av Pille Naeris deltagare på en kurs.