RSS Personlig utveckling

Tunna väggar

Tunna väggar

Tunna väggar är ett skönlitterärt verk kring hållbarhet i relationer, i världsekonomin och i miljön.

Kreativ sommar

Kreativ sommar

Släpp loss kreativiteten. Prova nya sätt att vara, vila och göra.

Från Ego till eko

Från Ego till eko

I augusti släpps nästa bok om U-teorin, Leading From the Emerging Future. Otto Scharmer och Katrin Käufer ser ett skifte från Ego-system till eko-system.

Fakta i drivor över våra hjärnor

Fakta i drivor över våra hjärnor

Vi behöver skifta perspektiv från den fragmenterade ytan till de inre djup där mening och förståelse finns, skriver Anna Bornstein.

Ta med hela dig till jobbet (del 3)

Ta med hela dig till jobbet (del 3)

En effekt av medveten närvaro är att den ger distans, vi kan stanna upp och får då möjlighet att ge respons på ett mer medvetet sätt.

Ta med hela dig till jobbet (del 2)

Ta med hela dig till jobbet (del 2)

Vi är konstruerade som på stenåldern, men idag ställs helt andra krav på oss. Med mindfulness-träning kan vi ge oss själva andrum.

Ta med hela dig till jobbet (del 1)

Ta med hela dig till jobbet (del 1)

Hur kan vi träna oss att bli mer närvarande? Och vilka blir effekterna i organisationen när vi agerar utifrån ett medvetet lugn?

Ärlighet - värdering i fritt fall?

Ärlighet – värdering i fritt fall?

Sverigestudien är ett verktyg för att arbeta med värdegrunden, något många chefer hittills saknat. Men vad har hänt med bilden av svensken?

Chefen missnöjd med chefen

Chefen missnöjd med chefen

Missnöje med närmaste chefen är orsaken till att svenska chefer vill byta jobb så snart som möjligt, enligt en undersökning av tidskriften Chef.

Stäng av

Stäng av

Hur ska du kunna ta reda på vad du vill om du hela tiden utsätter dig för intryck, undrar Markus Torgeby i Runners World på nätet.