RSS Motivation & mening

Ta med hela dig till jobbet (del 1)

Ta med hela dig till jobbet (del 1)

Hur kan vi träna oss att bli mer närvarande? Och vilka blir effekterna i organisationen när vi agerar utifrån ett medvetet lugn?

Ärlighet - värdering i fritt fall?

Ärlighet – värdering i fritt fall?

Sverigestudien är ett verktyg för att arbeta med värdegrunden, något många chefer hittills saknat. Men vad har hänt med bilden av svensken?

Chefen missnöjd med chefen

Chefen missnöjd med chefen

Missnöje med närmaste chefen är orsaken till att svenska chefer vill byta jobb så snart som möjligt, enligt en undersökning av tidskriften Chef.

Nedkopplad

Nedkopplad

Håller den digitala livsstilen på att ta över våra liv? Och vad händer i så fall med oss? Läs om familjens experiment i den nyutkomna boken Nedkopplad.

Färre nöjda med jobbet

Färre nöjda med jobbet

Möjligheten att påverka sina arbetsuppgifter har minskat och färre känner att deras kompetens tas tillvara. Det visar en undersökning från SKI.

Det finns ett hål i verkligheten

Det finns ett hål i verkligheten

Jag har förklarat krig mot bristen på mellanrum. Det är ett fredligt krig, kanske är det andligt.

Förändring, kris och stress

Förändring, kris och stress

Publicerad: 1 januari 2011 22:51
För många människor innebär förändring en positiv möjlighet, en chans att utveckla nya förmågor och samla nya upplevelser. Men långt ifrån alla ser det så. Allt fler blir allt mer förändringströtta. Man har svårt att se det positiva i de nya möjligheterna utan tyngs istället av den slitsamma processen att [...]

Att göra anspråk på gruppens samlade intelligens

Att göra anspråk på gruppens samlade intelligens

Publicerad: 1 januari 2011 17:53
En grupp vet mer och producerar oftast mer än en enskild individ. När svåra frågor ska hanteras använder vi gruppen och ger den uppgiften att komma med förslag till lösningar. Ofta tänker vi inte på hur svårt det kan vara för en grupp, att på egen hand, i ett arbetsmöte, [...]

Vill du lösa komplexa problem? Gör dem större! (del 2)

Vill du lösa komplexa problem? Gör dem större! (del 2)

Publicerad: 1 december 2010 19:04
I del 2 av denna krönika tänkte jag dela med mig av ett antal principer för ”medskapande förändring”, det arbetssätt som vi nu kallar”Co-creating transformation”. Dessa principer är på inget sätt någon mirakelmedicin utan ett ödmjukt försök att berätta vilka principer vi upplever fungerar för att möjliggöra medskapande förändring.
Princip 1: [...]

Ny utbildning i hållbart ledarskap

Ny utbildning i hållbart ledarskap

Föreningen CSR Västsverige startar ett kompetensutvecklingsprogram i hållbart ledarskap. Initiativtagare är Göteborgs universitet och Chalmers.