RSS Motivation & mening

Medverka till ett nytt ledarskap!

Medverka till ett nytt ledarskap!

Ledarskap & Förnyelse sätter upp Learning Labs i Göteborg, Lund och Stockholm

Vad vill vi med skolan?

Vad vill vi med skolan?

Vi behöver se på utbildning som ett sätt att på djupet påverka både individer och samhällen. Vart vill vi, och varför?

Gårdagens metoder i företagen

Gårdagens metoder i företagen

Börsföretagen använder gårdagens metoder. Resultatet är kontrollerande och dysfunktionella organisationer.

Sverige har blivit hårdare

Sverige har blivit hårdare

Landet är på väg mot ett allt hårdare samhällsklimat. Osäkerhet, oro och rädsla ökar.

Frågan om motivation

Frågan om motivation

Hur ska den formuleras?

Stressen tar över

Stressen tar över

Allt färre anser sin arbetsplats vara bra, visar en undersökning från företaget Netigate. För fjärde året i rad noteras en försämring.

Källan och Kollapsen

Källan och Kollapsen

Här är två nya böcker som utvecklar hållbart ledarskap: Source – The Inner Path of Knowledge Creation och Kollaps – livet vid civilisationens slut.

Tankar om kundsamarbete

Tankar om kundsamarbete

I vilken grad är du och dina kollegor kundorienterade? Stäm av dina kundtankar med hjälp av coachen John Rosencranz 14 inspirationspunkter.

Ta med hela dig till jobbet (del 2)

Ta med hela dig till jobbet (del 2)

Vi är konstruerade som på stenåldern, men idag ställs helt andra krav på oss. Med mindfulness-träning kan vi ge oss själva andrum.

Ledarskap måste tas på allvar

Ledarskap måste tas på allvar

Ledarskap måste tas på allvar och har helt andra dimensioner än stora penningförmåner för cheferna skriver Pehr G Gyllenhammar på DI.se