RSS Medarbetarskap & affärsmannaskap

Frågan om motivation

Frågan om motivation

Hur ska den formuleras?

Ta med hela dig till jobbet (del 3)

Ta med hela dig till jobbet (del 3)

En effekt av medveten närvaro är att den ger distans, vi kan stanna upp och får då möjlighet att ge respons på ett mer medvetet sätt.

Ärlighet - värdering i fritt fall?

Ärlighet – värdering i fritt fall?

Sverigestudien är ett verktyg för att arbeta med värdegrunden, något många chefer hittills saknat. Men vad har hänt med bilden av svensken?

Färre nöjda med jobbet

Färre nöjda med jobbet

Möjligheten att påverka sina arbetsuppgifter har minskat och färre känner att deras kompetens tas tillvara. Det visar en undersökning från SKI.

Det finns ett hål i verkligheten

Det finns ett hål i verkligheten

Jag har förklarat krig mot bristen på mellanrum. Det är ett fredligt krig, kanske är det andligt.

Att göra anspråk på gruppens samlade intelligens

Att göra anspråk på gruppens samlade intelligens

Publicerad: 1 januari 2011 17:53
En grupp vet mer och producerar oftast mer än en enskild individ. När svåra frågor ska hanteras använder vi gruppen och ger den uppgiften att komma med förslag till lösningar. Ofta tänker vi inte på hur svårt det kan vara för en grupp, att på egen hand, i ett arbetsmöte, [...]

Inte mer än människa

Inte mer än människa

Publicerad: 8 november 2010 01:18
Jag kommer ihåg när jag fick min första riktiga chefsbefattning och kombinationen av förtjusning och skräck som jag kände. Det fanns ingen tvekan om att jag ville ha jobbet men när jag fick tjänsten kände jag mig helt plötsligt ganska osäker. Det var en sak att ha åsikter om cheferna [...]

Vad är värdefullt för dig?

Vad är värdefullt för dig?

Vilka värderingar är rådande på din arbetsplats? Hur skulle du vilja att det vore? Studien Sverige 2010+ ger näring till dialogen.

Haren och sköldpaddan

Haren och sköldpaddan

Haren hånade sköldpaddan: – Vad långsamt du går! Att du överhuvudtaget bryr dig om att gå. När du äntligen kommit fram är allt redan över.

Med tiden som hävstång

Med tiden som hävstång

Tiden är en avgörande resurs. Eftersom den är icke-förnyelsebar förtjänar den ett större intresse. Hur skapar vi närvarande företag?