RSS Ledarskap

Från Ego till eko

Från Ego till eko

I augusti släpps nästa bok om U-teorin, Leading From the Emerging Future. Otto Scharmer och Katrin Käufer ser ett skifte från Ego-system till eko-system.

Fakta i drivor över våra hjärnor

Fakta i drivor över våra hjärnor

Vi behöver skifta perspektiv från den fragmenterade ytan till de inre djup där mening och förståelse finns, skriver Anna Bornstein.

Ledarskap som stöttar utveckling

Ledarskap som stöttar utveckling

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges bästa arbetsgivare. På andra plats H&M följt av IT-företaget Sogeti. Ledarskapet har en nyckelroll.

Hälsa högst värderat

Hälsa högst värderat

Hälsa är det vi värderar högst på arbetsplatsen och det finns en längtan efter ett hållbart samhälle. Men vem ska ordna det?

Ett ledarskap som väcker hopp

Ett ledarskap som väcker hopp

I praktiken blir vi mäktiga systemförsvarare samtidigt som vi känner oss maktlösa inför systemet. Karl-Erik Edris om ett nytt ledarskap.

Källan och Kollapsen

Källan och Kollapsen

Här är två nya böcker som utvecklar hållbart ledarskap: Source – The Inner Path of Knowledge Creation och Kollaps – livet vid civilisationens slut.

Ta med hela dig till jobbet (del 3)

Ta med hela dig till jobbet (del 3)

En effekt av medveten närvaro är att den ger distans, vi kan stanna upp och får då möjlighet att ge respons på ett mer medvetet sätt.

Ledarskap måste tas på allvar

Ledarskap måste tas på allvar

Ledarskap måste tas på allvar och har helt andra dimensioner än stora penningförmåner för cheferna skriver Pehr G Gyllenhammar på DI.se

Ta med hela dig till jobbet (del 1)

Ta med hela dig till jobbet (del 1)

Hur kan vi träna oss att bli mer närvarande? Och vilka blir effekterna i organisationen när vi agerar utifrån ett medvetet lugn?

Ärlighet - värdering i fritt fall?

Ärlighet – värdering i fritt fall?

Sverigestudien är ett verktyg för att arbeta med värdegrunden, något många chefer hittills saknat. Men vad har hänt med bilden av svensken?