RSS Kundorientering & serviceutveckling

Medverka till ett nytt ledarskap!

Medverka till ett nytt ledarskap!

Ledarskap & Förnyelse sätter upp Learning Labs i Göteborg, Lund och Stockholm

Sverige har blivit hårdare

Sverige har blivit hårdare

Landet är på väg mot ett allt hårdare samhällsklimat. Osäkerhet, oro och rädsla ökar.

Mindfulness för ledare

Mindfulness för ledare

Nio steg till autentiskt ledarskap.

Cyklar hem möblerna

Cyklar hem möblerna

Till Ikeas nyöppnade varuhus kommer bara fem procent med bil.

Ljuset kommer från Stockholm

Ljuset kommer från Stockholm

Lagarbete dominerar. Kostnadsjakten avtar. Hälsa prioriteras. Kreativiteten slumrar och kunden är försvunnen.

Myndigheter brister i öppenhet

Myndigheter brister i öppenhet

Läget har försämrats under de senaste åren.

Arbetsklimatet allt kärvare

Arbetsklimatet allt kärvare

Ord som byråkrati och hierarki har blivit vanligare när svensken ska beskriva sin arbetsplats. Kostnadsjakt dominerar. Förvirringen består.

Den försvunna kunden

Den försvunna kunden

Hur intresserade är chefer och medarbetare av sina kunder och deras behov? Inte mycket, visar Sverigestudien 2012.

Ta med hela dig till jobbet (del 3)

Ta med hela dig till jobbet (del 3)

En effekt av medveten närvaro är att den ger distans, vi kan stanna upp och får då möjlighet att ge respons på ett mer medvetet sätt.

Tankar om kundsamarbete

Tankar om kundsamarbete

I vilken grad är du och dina kollegor kundorienterade? Stäm av dina kundtankar med hjälp av coachen John Rosencranz 14 inspirationspunkter.