RSS Kommunikation & lagutveckling

Inte mer än människa

Inte mer än människa

Publicerad: 8 november 2010 01:18
Jag kommer ihåg när jag fick min första riktiga chefsbefattning och kombinationen av förtjusning och skräck som jag kände. Det fanns ingen tvekan om att jag ville ha jobbet men när jag fick tjänsten kände jag mig helt plötsligt ganska osäker. Det var en sak att ha åsikter om cheferna [...]

Online - vår vanligaste arbetsplats

Online – vår vanligaste arbetsplats

Publicerad: 1 november 2010 00:01
Allt fler använder internet som mötesplats för sin organisation. Dels för att det kan vara mer kostnadseffektivt än att skicka människor tvärs över jordklotet. Dels för att det är en hållbar framtidsutveckling som sparar miljön. Att mötas på internet erbjuder många möjligheter men innehåller också många utmaningar som man kanske [...]

Genuin kontakt för kraftfulla organisationer

Genuin kontakt för kraftfulla organisationer

Publicerad: 1 november 2010 00:01
Under mina 10 år med Open Space Consulting har jag om och om igen bevittnat hur människor uttryckt fascination över upplevelsen av att få utrymme att prata om det som engagerar dem, hur gott det känns att få tala till punkt/bli lyssnad på respektfullt och att få ta del av andras [...]

Vad är värdefullt för dig?

Vad är värdefullt för dig?

Vilka värderingar är rådande på din arbetsplats? Hur skulle du vilja att det vore? Studien Sverige 2010+ ger näring till dialogen.

Med tiden som hävstång

Med tiden som hävstång

Tiden är en avgörande resurs. Eftersom den är icke-förnyelsebar förtjänar den ett större intresse. Hur skapar vi närvarande företag?

Hitta ditt handlingsutrymme!

Hitta ditt handlingsutrymme!

Förträngning, förbanning, förändring eller förnöjsamhet? Hur hittar du handlingsutrymme för att kunna öka livskvaliteten privat och på jobbet?

Risken med att springa för fort

Risken med att springa för fort

När vi springer alltför fort är risken stor att vi tar onödiga omvägar, skriver Anna Nyström, chefredaktör på Kvalitets-magasinet.