RSS Kommunikation & lagutveckling

Medverka till ett nytt ledarskap!

Medverka till ett nytt ledarskap!

Ledarskap & Förnyelse sätter upp Learning Labs i Göteborg, Lund och Stockholm

Mindfulness för ledare

Mindfulness för ledare

Nio steg till autentiskt ledarskap.

Ljuset kommer från Stockholm

Ljuset kommer från Stockholm

Lagarbete dominerar. Kostnadsjakten avtar. Hälsa prioriteras. Kreativiteten slumrar och kunden är försvunnen.

Könstypiskt

Könstypiskt

Annika Dopping om skillnader i kvinnors och mäns sätt att kommunicera.

Eget rum bra för samarbete

Eget rum bra för samarbete

Eget rum är bäst för samarbete och trivsel, visar ny studie.

Dialogen öppnar nya möjligheter

Dialogen öppnar nya möjligheter

I dialogen tar vi hjälp av varandra för att skapa någonting nytt. Något som ingen av oss skulle klara på egen hand.

Ta med hela dig till jobbet (del 3)

Ta med hela dig till jobbet (del 3)

En effekt av medveten närvaro är att den ger distans, vi kan stanna upp och får då möjlighet att ge respons på ett mer medvetet sätt.

Ta med hela dig till jobbet (del 1)

Ta med hela dig till jobbet (del 1)

Hur kan vi träna oss att bli mer närvarande? Och vilka blir effekterna i organisationen när vi agerar utifrån ett medvetet lugn?

Ärlighet - värdering i fritt fall?

Ärlighet – värdering i fritt fall?

Sverigestudien är ett verktyg för att arbeta med värdegrunden, något många chefer hittills saknat. Men vad har hänt med bilden av svensken?

Att göra anspråk på gruppens samlade intelligens

Att göra anspråk på gruppens samlade intelligens

Publicerad: 1 januari 2011 17:53
En grupp vet mer och producerar oftast mer än en enskild individ. När svåra frågor ska hanteras använder vi gruppen och ger den uppgiften att komma med förslag till lösningar. Ofta tänker vi inte på hur svårt det kan vara för en grupp, att på egen hand, i ett arbetsmöte, [...]