RSS Jämställdhet & mångfald

Nulägesanalys inför 2015 (del 1)

Nulägesanalys inför 2015 (del 1)

Förändring. Instabilitet. Oförutsägbarhet.

Cowboy-kultur på advokatbyråer

Cowboy-kultur på advokatbyråer

Chefer oförmögna tänka nytt.

Kvinnor i ledningen ökar inte

Kvinnor i ledningen ökar inte

Andelen kvinnor i de svenska börsbolagens ledningsgrupper ligger kvar på runt 18 procent.

Ökad andel kvinnor i ledningen

Ökad andel kvinnor i ledningen

Andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper ökar. Men fortfarande har en tredjedel av bolagen inte en enda kvinna i ledningen.

Företag satsar på kvinnliga chefer

Företag satsar på kvinnliga chefer

Battle of the numbers är ett initiativ för att bättre ta tillvara på befintlig kompetens i tio av Sveriges största börsföretag.

Åldersfixering på jobbet

Åldersfixering på jobbet

Företag anger slentrianmässigt ett åldersintervall på 35-40 år vid rekrytering.

Bästa företag för kvinnlig karriär

Bästa företag för kvinnlig karriär

Är kompetens ett urvalskriterium när man befordrar 2150 män och 350 kvinnor till de högsta befattningarna? Frågan ställs i AllBright-rapporten.