RSS Gemensam vision

Kvalitetskommunen 2011

Kvalitetskommunen 2011

Kungsbacka är Sveriges Kvalitetskommun 2011. Värdegrundsarbetet och sänkta kostnader bidrog till utmärkelsen.

Vad är värdefullt för dig?

Vad är värdefullt för dig?

Vilka värderingar är rådande på din arbetsplats? Hur skulle du vilja att det vore? Studien Sverige 2010+ ger näring till dialogen.

Ledare, var är ni?

Ledare, var är ni?

Avsaknad av ledarskap försenar resan mot ett hållbart samhälle, skriver Pär Larshans på Max hamburgerrestau-ranger i en debattartikel i Miljöaktuellt.

Falköping - hållbart varumärke

Falköping – hållbart varumärke

Slow är en folkrörelse som växer. Filosofin går ut på att göra mindre för att kunna fokusera på det som är värdefullt. Falköping är först i Sverige att sakta ner.