RSS Förändringsprocesser

Medverka till ett nytt ledarskap!

Medverka till ett nytt ledarskap!

Ledarskap & Förnyelse sätter upp Learning Labs i Göteborg, Lund och Stockholm

Sverige har blivit hårdare

Sverige har blivit hårdare

Landet är på väg mot ett allt hårdare samhällsklimat. Osäkerhet, oro och rädsla ökar.

Ljuset kommer från Stockholm

Ljuset kommer från Stockholm

Lagarbete dominerar. Kostnadsjakten avtar. Hälsa prioriteras. Kreativiteten slumrar och kunden är försvunnen.

Arbetsklimatet allt kärvare

Arbetsklimatet allt kärvare

Ord som byråkrati och hierarki har blivit vanligare när svensken ska beskriva sin arbetsplats. Kostnadsjakt dominerar. Förvirringen består.

Dialogen öppnar nya möjligheter

Dialogen öppnar nya möjligheter

I dialogen tar vi hjälp av varandra för att skapa någonting nytt. Något som ingen av oss skulle klara på egen hand.

Från Ego till eko

Från Ego till eko

I augusti släpps nästa bok om U-teorin, Leading From the Emerging Future. Otto Scharmer och Katrin Käufer ser ett skifte från Ego-system till eko-system.

Källan och Kollapsen

Källan och Kollapsen

Här är två nya böcker som utvecklar hållbart ledarskap: Source – The Inner Path of Knowledge Creation och Kollaps – livet vid civilisationens slut.

Kvalitetskommunen 2011

Kvalitetskommunen 2011

Kungsbacka är Sveriges Kvalitetskommun 2011. Värdegrundsarbetet och sänkta kostnader bidrog till utmärkelsen.

Ärlighet - värdering i fritt fall?

Ärlighet – värdering i fritt fall?

Sverigestudien är ett verktyg för att arbeta med värdegrunden, något många chefer hittills saknat. Men vad har hänt med bilden av svensken?

Förändring, kris och stress

Förändring, kris och stress

Publicerad: 1 januari 2011 22:51
För många människor innebär förändring en positiv möjlighet, en chans att utveckla nya förmågor och samla nya upplevelser. Men långt ifrån alla ser det så. Allt fler blir allt mer förändringströtta. Man har svårt att se det positiva i de nya möjligheterna utan tyngs istället av den slitsamma processen att [...]