RSS CSR

Hållbart ledarskap

Hållbart ledarskap

Utmärkelsen Hållbart ledarskap går i år till finansmarknadsminister Peter Norman (m).

Från Ego till eko

Från Ego till eko

I augusti släpps nästa bok om U-teorin, Leading From the Emerging Future. Otto Scharmer och Katrin Käufer ser ett skifte från Ego-system till eko-system.

Rockström åter miljömäktigast

Rockström åter miljömäktigast

Johan Rockström, professor i naturresurshushållning på Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre, är kvar på tronen.

Hållbart ledarskap - så blev 2012

Hållbart ledarskap – så blev 2012

De svåraste ledarskapsutmaningarna blev skarpare i konturerna. 2013 är det kreativitet som gäller.

Hur används dina pengar?

Hur används dina pengar?

Fondbolagen prioriterar inte miljö och etik. Alecta, AMF och KPA är de mest ansvarsfulla placerarna.

Fritidsresor och Ving får kritik

Fritidsresor och Ving får kritik

De ledande charterföretagen i Sverige får skarp kritik för sitt arbete med mänskliga rättigheter.

CSR - en skrämmande akronym

CSR – en skrämmande akronym

Den världsomspännande akronymen CSR förhindrar försök att utveckla ett nytt ansvarsfullt språk, menar Tommy Jensen, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet.

CSR ur skandinaviskt perspektiv

CSR ur skandinaviskt perspektiv

Allt fler företag börjar arbeta systematiskt med CSR. Nu finns boken som tar ett helhetsgrepp på möjligheterna.

Delad kunskap

Delad kunskap

Går det att koppla isär marknadsföring och CSR? Debattartikel uppdagar motstridiga uppfattningar.

Ansvar och omställning

Ansvar och omställning

Floden av böcker om hållbart ledarskap tycks inte sina. Tankarna i Organisation och ansvar blir logiska mot bakgrund av framtidsdialogen i Omställningens tid.