Tidigare omröstningar

Är din organisation toppstyrd?

 • Mycket toppstyrd (100%, 1 röster)
 • Ganska toppstyrd (0%, 0 röster)
 • Något toppstyrd (0%, 0 röster)
 • Inte alls toppstyrd (0%, 0 röster)

Totalt antal röster: 1

Startdatum: 03 oktober 2011 @ 00:00
Slutdatum: 31 oktober 2011 @ 23:59

Hur ofta kollar du mejlen?

 • Mejlen uppe hela tiden, kollar kontinuerligt (20%, 1 röster)
 • Flera gånger om dagen (40%, 2 röster)
 • Morgon, lunch och kväll (20%, 1 röster)
 • Morgon och kväll (0%, 0 röster)
 • En gång om dagen (20%, 1 röster)
 • Mindre än en gång om dagen (0%, 0 röster)

Totalt antal röster: 5

Startdatum: 09 september 2011 @ 13:20
Slutdatum: 01 oktober 2011 @ 00:00

Hur blev du intresserad av medveten närvaro?

 • Läste en bok (0%, 0 röster)
 • Gick en kurs (0%, 0 röster)
 • Samtal med någon (50%, 1 röster)
 • Läste en tidningsartikel (0%, 0 röster)
 • Via ett webb-community (0%, 0 röster)
 • Annat (50%, 1 röster)

Totalt antal röster: 2

Startdatum: 28 juni 2011 @ 15:00
Slutdatum: 01 september 2011 @ 00:01

Vad tror du är det största hindret för att vi alla ska kunna bli mer närvarande?

 • Vill ej komma i kontakt med olustiga/svåra känslor (20%, 1 röster)
 • Vill undvika existentiella funderingar (0%, 0 röster)
 • Tidsbrist/stress (40%, 2 röster)
 • Vet inte vad det är/hur man gör (20%, 1 röster)
 • Prioriterar tillgänglig tid i syfte att anses "lyckad" utåt (20%, 1 röster)
 • Rädsla för att möta sig själv (0%, 0 röster)
 • Annat (0%, 0 röster)

Totalt antal röster: 5

Startdatum: 02 maj 2011 @ 22:00
Slutdatum: 01 juni 2011 @ 00:00

Om alla vore lite mer närvarande på jobbet - vilken skulle den viktigaste effekten bli?

 • Varmare/mer effektivt samarbetsklimat (13%, 2 röster)
 • Högre kvalitet i verksamhetsprocesserna (0%, 0 röster)
 • Mindre stress - bättre hälsa (27%, 4 röster)
 • Högre grad av ifrågasättande (13%, 2 röster)
 • Mer av personlig utveckling och organisatoriskt lärande (7%, 1 röster)
 • Fördjupad kontakt med den inre motivationen (0%, 0 röster)
 • Mer av kreativitet och nytänkande (7%, 1 röster)
 • Högre servicegrad till kunderna (13%, 2 röster)
 • Ökad arbetsglädje (20%, 3 röster)

Totalt antal röster: 15

Startdatum: 05 april 2011 @ 10:00
Slutdatum: 01 maj 2011 @ 00:00

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän