Tidigare omröstningar

Anser du att kvotering bör införas när det gäller tillsättandet av styrelsemedlemmar i syfte att ta tillvara kvinnors kompetens i större utsträckning?

 • Ja (0%, 0 röster)
 • Nej (67%, 2 röster)
 • Vet ej/har inte tagit ställning (33%, 1 röster)

Totalt antal röster: 3

Startdatum: 03 mars 2012 @ 17:00
Slutdatum: Inget slutdatum

I vilken grad anser du att dina föreställningar styr ditt handlande?

 • I mycket hög grad (50%, 3 röster)
 • I ganska hög grad (33%, 2 röster)
 • I varken hög eller liten grad (0%, 0 röster)
 • I ganska liten grad (17%, 1 röster)
 • I mycket liten grad (0%, 0 röster)

Totalt antal röster: 6

Startdatum: 02 februari 2012 @ 00:40
Slutdatum: 01 mars 2012 @ 00:01

Hur länge äter du frukost?

 • Mer än en halvtimme (0%, 0 röster)
 • 20 minuter - en halvtimme (0%, 0 röster)
 • 10 - 20 minuter (50%, 1 röster)
 • 5 - 10 minuter (50%, 1 röster)
 • Mindre än 5 minuter (0%, 0 röster)
 • Äter inte frukost (0%, 0 röster)

Totalt antal röster: 2

Startdatum: 11 januari 2012 @ 18:00
Slutdatum: 01 februari 2012 @ 00:01

Hur intresserad är du av miljö- och klimatfrågor?

 • Mycket intresserad (0%, 0 röster)
 • Ganska intresserad (0%, 0 röster)
 • lite intresserad (0%, 0 röster)
 • Inte alls intresserad (100%, 0 röster)

Totalt antal röster: 0

Startdatum: 01 december 2011 @ 18:00
Slutdatum: 01 januari 2012 @ 00:00

Är din organisation kundorienterad?

 • Mycket kundorienterad (100%, 2 röster)
 • Ganska kundorienterad (0%, 0 röster)
 • Något kundorienterad (0%, 0 röster)
 • Inte alls kundorienterad (0%, 0 röster)

Totalt antal röster: 2

Startdatum: 07 november 2011 @ 13:00
Slutdatum: 01 december 2011 @ 00:01

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän