Tidigare omröstningar

Vilket är det bästa sättet att arbeta med frågan om motivation?

 • Dialog om vad som upplevs meningsfullt (75%, 3 röster)
 • Belöningar och/eller tävlingar (0%, 0 röster)
 • Dialog om drivkrafter på jobbet (25%, 1 röster)
 • Åtgärder inom CSR/ansvarstagande (0%, 0 röster)
 • Kick-off/teambuildingaktiviteter (0%, 0 röster)

Totalt antal röster: 4

Startdatum: 01 oktober 2012 @ 02:08
Slutdatum: 01 november 2012 @ 00:00

Vad anser du är det största hindret för att människosynen ska kunna utvecklas till nya nivåer i våra organisationer?

 • Otillräcklig fokus på utbildningar/workshops där personlig utveckling utgör en central del (0%, 0 röster)
 • Bristande kvalitet i chefsrekryteringen (0%, 0 röster)
 • Otillräcklig ledarutveckling (0%, 0 röster)
 • Känner inte till hur man kan designa interna utvecklingsprocesser som ger tillfälle till gemensam reflektion över ämnen som utvecklar människosyn (0%, 0 röster)
 • Upplevd tidsbrist (0%, 0 röster)
 • I t. ex. ledningsgruppen: Rädsla för att öppna sig och gå in med hela sin person i processen (100%, 1 röster)
 • Har svårt att hitta argument till överordnad för att lägga tid på detta (ex. vis. kopplingen till utveckling, kreativitet, motivation, kundservice, effektivitet, kvalitet, frisknärvaro...) (0%, 0 röster)
 • Annat (0%, 0 röster)

Totalt antal röster: 1

Startdatum: 03 juni 2012 @ 12:28
Slutdatum: 01 juli 2012 @ 00:00

Vad anser du utgör det största hindret för att en mer medveten människosyn ska kunna utvecklas i våra organisationer?

 • Ser inte kopplingen mellan människosyn och utveckling, kreativitet, kundservice, effektivitet, frisknärvaro etc. (0%, 0 röster)
 • Upplevd tidsbrist (0%, 0 röster)
 • Känner inte till hur man kan designa utvecklingsprocesser som ger tillfälle att gemensamt reflektera över människosyn (0%, 0 röster)
 • Rädsla för att öppna sig och gå in med hela sin person i processen (0%, 0 röster)
 • Har svårt att hitta argument till överordnad för att försvara att lägga tid på denna typ av organisationsutveckling (0%, 0 röster)
 • Bristande kvalitet i chefsrekryteringen (0%, 0 röster)
 • Otillräcklig ledarutveckling (0%, 0 röster)
 • Annat (100%, 0 röster)

Totalt antal röster: 0

Startdatum: 02 juni 2012 @ 22:47
Slutdatum: 01 juli 2012 @ 00:00

Anser du att gemensam utforskning av föreställningar är ett effektivt sätt att utveckla organisation och verksamhet?

 • Ja, mycket effektivt (50%, 1 röster)
 • Ja, ganska effektivt (50%, 1 röster)
 • Nej, inte speciellt effektivt (0%, 0 röster)
 • Nej, har ingen påverkan (0%, 0 röster)
 • Vet ej (0%, 0 röster)

Totalt antal röster: 2

Startdatum: 01 maj 2012 @ 20:48
Slutdatum: 01 juni 2012 @ 00:00

Vilka föreställningar anser du står i vägen för att vi ska kunna skapa framtidens lärande, effektiva och livsberikande organisationer? Föreställningar om...

 • Effektivitet (13%, 1 röster)
 • Moroten & piskan (50%, 4 röster)
 • Människosyn (inklusive egna självbilder) (88%, 7 röster)
 • Företagande (0%, 0 röster)
 • Annan typ av föreställningar (13%, 1 röster)

Totalt antal röster: 8

Startdatum: 02 april 2012 @ 02:05
Slutdatum: 01 maj 2012 @ 00:00

 Sidan 1 av 5  1  2  3  4  5  » 

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän