Skribenter

Bosse Westermark är redaktör och ansvarig utgivare för Ledarskap & Förnyelse. Han har tidigare arbetat med organisations- och ledarskapsutveckling och har sin bakgrund inom svensk bilindustri och IT-branschen.

Anna Bornstein är journalist och författare. Anna har varit med och skapat Energy Mover, ett ledarskapsprogram med ett djupare perspektiv. Hon är initiativtagare till Drömmen om det goda, http://dreamofthegood.org , som syftar till hållbar utveckling av skolan.