Hållbart ledarskap

Många av de föreställningar kring ledarskap vi skapat oss, och kommit överens om, är ohållbara och behöver bytas ut.

Hållbart ledarskap är ett ledarskap som kännetecknas av helhetssyn. Hur företags och organisationers verksamhet utvecklas har påverkan långt utanför den egna organisationen, en påverkan som ofta är relativt avlägsen i tid och rum. Hållbart ledarskap är att ta ansvar – till exempel för organisationens påverkan på miljö och klimat, mänskliga rättigheter, sin egen och medarbetarnas hälsa.

Hållbart ledarskap är också ett ledarskap som inspirerar till personlig utveckling. Det leder till utveckling av verksamheten genom ökad medvetenhet. Hållbart ledarskap bygger på insikten att kvaliteten på resultat i alla sociala system beror på vilken nivå av medvetenhet människorna i systemet arbetar utifrån.

Dagens organisationer behöver all draghjälp de kan uppbringa, det räcker inte längre med att bara chefen drar. Det hållbara ledarskapet öppnar utrymme och skapar arenor i syfte att ta tillvara människors engagemang, ansvar, initiativ, kreativitet och lust att lära och utvecklas.