Om Ledarskap & Förnyelse

Ledarskap & Förnyelse är Sveriges online-magasin för dig som är intresserad av hållbart ledarskap. Här skriver vi om det framtidsinriktade ledarskapet. Det berör aspekter som miljö/klimat, mänskliga rättigheter, mångfald, helhetssyn och personlig utveckling, men också projektledning, förändringsprocesser, motivation, arbetsmiljö och värdegrund.

Här hittar du såväl nyhetsartiklar som mer djuplodande analyser, får tips på nya böcker och kan ta del av aktuella rapporter och undersökningar. Dessutom publiceras krönikor av ledande personer inom respektive område. Ledarskap & Förnyelse är din informationsbank när det gäller utveckling av hållbart ledarskap.

Sedan starten 2009 har antalet besökare ökat stadigt. Medvetna kvinnliga chefer utgör den största läsargruppen.

Dialogen om hållbart ledarskap sker i magasinets grupp på LinkedIn. För närvarande är vi runt 2.000 medlemmar. Välkommen att bidra, lära, dialoga och nätverka!

Ledarskap & Förnyelse drivs av Bosse Westermark.