Om Ledarskap & Förnyelse

Ledarskap & Förnyelse är ett av företagen bakom initiativet Ett nytt ledarskap och drivs av Bosse Westermark. Vi erbjuder coaching samt workshops i form av Learning Lab.

Varför behövs ett nytt ledarskap?

Vi lever i en tid av omvälvande förändringar. Alla typer av komplexitet ökar nu samtidigt utan att någon generell förståelse existerar av hur vi konstruktivt kan möta denna nya verklighet. Globalisering, urbanisering, digitalisering, robotisering, klimatförändringar, miljöförstöring, stress, psykisk ohälsa, bristande engagemang…

De lösningar vi applicerar verkar fungera allt sämre, oavsett vilka delar av samhället eller näringslivet vi talar om. Vi tycks springa allt fortare, men trots det upplever allt fler att klyftan mellan nuläge och önskat läge fortsätter att växa.

Vaclav Havel beskrev det som att…
– Det verkar som om någonting håller på att vissna, trasa sönder och utmatta sig själv, medan någonting annat, fortfarande otydligt, är på väg att resa sig ur spillrorna.

Befinner vi oss i en brytningstid? Är det så att någonting gammalt är på väg ut, och något nytt håller på att födas? I så fall kanske många av de föreställningar kring ledarskap vi skapat oss, och kommit överens om, i grunden är ohållbara och behöver bytas ut?

Kanske behöver dagens ledarskap reformeras i grunden genom att upprätta en djupare förbindelse med människans potential och naturens sätt att fungera?