RSSArtiklar av Ivan Liljegren

Ivan Liljegren är 35 år, far till två barn och bosatt i Göteborg. Bakgrund som civilingenjör, egenföretagare, ledningskonsult och chefsbefattningar inom projektledning och drift. Verksam som managementkonsult samt med bloggen Cykelidag.se där han skriver om hållbarhet, miljö och personlig utveckling.

Med tiden som hävstång

Med tiden som hävstång

Tiden är en avgörande resurs. Eftersom den är icke-förnyelsebar förtjänar den ett större intresse. Hur skapar vi närvarande företag?