RSSArtiklar av Annika Dopping

Annika Dopping är hållbarhetskommunikatör, specialiserad på hälsa, miljö, ledarskap och mänskliga frågor. Hon verkar som film/WebbTV-makare, konferensproducent, moderator, föreläsare, konceptutvecklare intern/extern kommunikation, omvärldsanalytiker och vd-bollplank. Läs mer på www.annikadopping.com

Könstypiskt

Könstypiskt

Annika Dopping om skillnader i kvinnors och mäns sätt att kommunicera.