RSS Värdegrund

Ljuset kommer från Stockholm

Ljuset kommer från Stockholm

Lagarbete dominerar. Kostnadsjakten avtar. Hälsa prioriteras. Kreativiteten slumrar och kunden är försvunnen.

Arbetsklimatet allt kärvare

Arbetsklimatet allt kärvare

Ord som byråkrati och hierarki har blivit vanligare när svensken ska beskriva sin arbetsplats. Kostnadsjakt dominerar. Förvirringen består.

Hälsa högst värderat

Hälsa högst värderat

Hälsa är det vi värderar högst på arbetsplatsen och det finns en längtan efter ett hållbart samhälle. Men vem ska ordna det?

Ärlighet - värdering i fritt fall?

Ärlighet – värdering i fritt fall?

Sverigestudien är ett verktyg för att arbeta med värdegrunden, något många chefer hittills saknat. Men vad har hänt med bilden av svensken?

Värdegrund central i Malmö stad

Värdegrund central i Malmö stad

Malmö har över 1000 ledare inom 430 yrkesområden. Ett kontinuerligt arbete med värdegrunden utgör en central del i kommunens ledarutveckling.

Vad är värdefullt för dig?

Vad är värdefullt för dig?

Vilka värderingar är rådande på din arbetsplats? Hur skulle du vilja att det vore? Studien Sverige 2010+ ger näring till dialogen.