RSS Hållbart ledarskap

Ledarskap måste tas på allvar

Ledarskap måste tas på allvar

Ledarskap måste tas på allvar och har helt andra dimensioner än stora penningförmåner för cheferna skriver Pehr G Gyllenhammar på DI.se

Ny utbildning i hållbart ledarskap

Ny utbildning i hållbart ledarskap

Föreningen CSR Västsverige startar ett kompetensutvecklingsprogram i hållbart ledarskap. Initiativtagare är Göteborgs universitet och Chalmers.