Att göra anspråk på gruppens samlade intelligens

Facilitatorrollen hör till framtidens viktigaste ledarroller menar Krister Forsberg

Publicerad: 1 januari 2011 17:53

En grupp vet mer och producerar oftast mer än en enskild individ. När svåra frågor ska hanteras använder vi gruppen och ger den uppgiften att komma med förslag till lösningar. Ofta tänker vi inte på hur svårt det kan vara för en grupp, att på egen hand, i ett arbetsmöte, lösa en uppgift och ta beslut.

Många har blivit skolade i projektmodeller, managementmodeller, målstyrning, lean, med mera… men när det gäller att nå verkliga resultat glöms människorna bort. Modeller och metoder i all ära, men den största potentialen ligger i samspelet mellan människorna.

Sedan länge har det funnits många väl beprövade verktyg som fler borde lära sig att hantera i arbetsmötena. Verktygen används bland annat i förändrings- och förbättringsarbetet, vid identifiering av outnyttjade möjligheter, när mål ska sättas, vid riskanalys, när verkningsfulla åtgärder identifieras eller när gruppen vill veta vilka trender och händelser de har att agera på. Dock saknas ofta kunskaper och färdigheter för att kunna utnyttja verktygens fulla potential.

Facilitering är en nyckelkompetens som behövs för att på bästa sätt kunna utnyttja individens, gruppens och verktygens samlade potential. Den har allt som kännetecknar ett modernt ledarskap. Dit hör förmågan att lyssna aktivt, förmågan att ställa de viktiga frågorna, förmågan att få andra att visa respekt, förmågan att skapa engagemang, förmågan att skapa konsensus kring resultatet, förmågan att förhindra negativa beteenden, med flera förmågor.

Facilitering utövas utifrån en positiv människosyn där styra har ersatts med att engagera. Trovärdighet i rollen som facilitator skapas genom en uppriktig dialog som kännetecknas av att fråga, följa tankar, försöka förstå, reflektera tillsammans och låta sig påverkas.

Facilitatorn hjälper gruppen att ta rätt beslut av hög kvalitet. Genom att använda rätt verktyg och tekniker vid rätt tillfälle under arbetsmötet, maximeras utnyttjandet av gruppens samlade erfarenhet och kunnande (gruppens samlade intelligens).

Vi verkar alltmer i komplexa och multikulturella miljöer som är under ständig förändring. Utan konkreta och praktiska färdigheter i facilitering är det både tidsödande och svårt att bygga framgångsrika grupper, där syftet ska vara att skapa produktiva och meningsfulla möten, som leder till önskade resultat. För att klara detta behövs kraftfulla processverktyg, samt kompetens i hur man på bästa och effektivaste sättet använder kombinationen människa/processverktyg.

Facilitering handlar om hur du i rollen som facilitator får deltagarna under (till exempel) ett arbetsmöte att arbeta effektivt tillsammans, hur du använder olika tekniker för att skapa engagemang och delaktighet inom gruppen, hur du får samtliga deltagare att ta ansvar för det gemensamma mötesresultatet. Kort sagt, det handlar om att släppa loss kraften i gruppen så att bästa möjliga resultat nås. Facilitatorrollen hör till framtidens viktigaste ledarroller.

Krister Forsberg

Krönikören är lärare i ledarskap och facilitering samt författare till böckerna Workshops och arbetsmöten, Målbaserat ledarskap och Leda genom mål. Läs mer på www.kristerforsberg.com

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

RSSKommentarer (1)

Lämna ett svar | Trackback

  1. Eiwor Backelund skriver:

    Håller med om att facilitering är en viktig kompetens för en organisation. Vi skulle kunna jämföra det med Vygotskys tes om approximal development, dvs att det finns ett utrymme av utveckling som vi kan nå, om vi har någon som leder oss framåt och visar på att vi kan mer än vi tror. Det är facilitatorns roll. Många verkar dock tyvärr tro att det enda som behövs för fungerande möten är en grupp människor runt ett bord och en ärendelista. Möten kan jämföras med kroppsspråket hos människor, dvs hur möten genomförs säger mer om en organisations värderingar än de ord som uttalas i t ex policies. Möten som genomförs med en process som skapar utrymme för lärande och kreativa lösningar, visar respekt för medarbetarnas visdom, engagemang och ansvar. Det ger vinst till organisationen.

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.