Genuin kontakt för kraftfulla organisationer

Vi behöver gå från ord till handling menar Thomas Herrmann

Publicerad: 1 november 2010 00:01

Under mina 10 år med Open Space Consulting har jag om och om igen bevittnat hur människor uttryckt fascination över upplevelsen av att få utrymme att prata om det som engagerar dem, hur gott det känns att få tala till punkt/bli lyssnad på respektfullt och att få ta del av andras sanningar och passioner. Det har hänt att vuxna människor sagt att det var första gången de upplevde det. Det är fantastiskt… skrämmande.

Den ofta uteblivna möjligheten till genuina möten gör att vi tappar en stor del av den tillgängliga kraften i svenskt arbetsliv. Jag tänker på all den kunskap och alla goda idéer som inte tas tillvara. Alla missuppfattningar som kommer av att man pratar förbi varandra och inte ger sig tid att lyssna och förstå. Sist men inte minst alla ”tappade sugar” som följer av att inte känna mening och sammanhang.

Utöver att vi tappar denna individuella kapacitet tas sällan den ”kollektiva visdomen” tillvara. Den kollektiva visdomen i en grupp är alltså mer än summan av individerna. Nedan berättar jag om ett möte då såväl individuell som kollektiv visdom nyttjades.

Hösten 2009 faciliterade jag en beslutsprocess med 20 personer som från början stod väldigt långt ifrån varandra. Mötesdeltagarna inbjöds att dela med sig av sina kunskaper, tankar och känslor i cirkeln. I processen blev det tydligt att de olika inläggen skapade ny kunskap. Under tiden som alla delade sina perspektiv upplevdes ett skifte i gruppen när den nådde gemensam förståelse på en högre nivå och ett gemensamt beslut kunde fattas.

Slutnotan för att inte nyttja potentialen är enorm. Jag är övertygad om att det handlar om tiotals procents förbättringsutrymme – som arbetsgivaren dessutom redan har betalt för…

Många tycker att vi har kommit långt i Sverige. Jag håller inte med, även om vi är överens i retoriken om att vi ska ha högt i tak och att alla ska vara delaktiga. Vi måste gå i ökad grad från ord till handling.

Cirkeln öppnar nya möjligheter (Foto: Thomas Herrmann)

För att släppa loss krafterna i organisationen krävs några förutsättningar:

  • En verklig vilja att öppna upp för hela potentialen, vilket måste utgå från ett antal grundläggande värderingar som i sin tur måste avspeglas i ett förhållningssätt som andas öppenhet, tillit och som alltid bjuder in till genuin kontakt.
  • Förståelse för att effektiva möten kräver såväl förberedelser, metod som kompetens att leda/facilitera mötet.
  • För att kanalisera kraften i organisationen åt rätt håll krävs dessutom en balans avseende klarhet över syfte, vision och mål samt ett fungerande ledarskap.

Några praktiska tips om du vill testa att släppa loss krafterna i dina möten (så länge mötena syftar till lärande/utveckling).

  • Förbered omsorgsfullt. Klargör syfte, mål, målgrupp, metod. Skicka gärna ut information i förväg så kan mötet användas för dialog istället för information.
  • Brukar du skicka ut kallelser så testa med en inbjudan. Det ställer helt andra krav på tydlighet i syfte mm. Det säkerställer också att ”de rätta personerna kommer” – de som känner ett engagemang.
  • Se till att ha en kompetent mötesledare/facilitator för mötet. Det behöver inte vara chefen!
  • Ha som mål att alla möten skall ge alla deltagare förnyad energi! Bryt mönster, våga testa nytt o överraska. Skapa liv i mötet.
  • Ta bort bordet, sitt i cirkel. Vill du ha delaktighet så finns det inget mer kraftfullt sätt.

För att ta tillvara kraften fullt ut i din organisation behöver du skapa möjligheter för alla medarbetare att komma i genuin kontakt med sig själva, med andra och med gruppen/organisationen som helhet.

Thomas Herrmann
Open Space Consulting

Krönikören är en av pionjärerna som sedan 1999 utvecklat användandet av Open Space-metoden och The Genuine Contact™ Program i Skandinavien och internationellt. Syftet är att släppa loss de naturliga krafterna i  organisationen. Thomas är engagerad i flera lärande gemenskaper och har organiserat och varit ledare vid flera internationella konferenser i bl.a. Nordamerika, Europa och Australien. Läs mer på www.openspaceconsulting.com

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.