Myter om hållbar konsumtion

Det är orealistiskt att förvänta sig att ett hållbart samhälle ska komma till stånd utifrån nuvarande politiska strategier för hållbar konsumtion.

Det är en av slutsatserna i forskningsrapporten Nordiskt policy-sammandrag – förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion som publicerades i samband med Nordiska ministerrådets konferens Medskapandets konst.

Ansvarig för temaområde hållbar konsumtion var svenska Naturvårdsverket.

Det är en utopi att tro att vi kan fortsätta leva som vi alltid har gjort. Vi behöver en planerad övergång till hållbara livsstilar för att undvika lägre levnadsstandard i framtiden, menar forskarna bakom rapporten.

Ett av de största hindren för effektivt evidensbaserat politiskt beslutsfattande om hållbar konsumtion är att missuppfattningar, förenklingar och generaliseringar om konsumentbeteende lever kvar.

Dessutom visar forskning att även om en stor del av miljöpåverkan är beroende av konsumtionsmönster tas kunskap från beteende- och samhällsvetenskaper inte rutinmässigt till vara vid politikens utformning.

Det innebär att vissa seglivade missuppfattningar – myter – om konsumentbeteende har permanentats i den allmänna diskursen om hållbar konsumtion, särskilt bland dem som utformar politiken.

Dessa missuppfattningar skymmer sikten så att beslutsfattarna inte ser komplexiteten i konsumtionen i verkligheten eller begränsningarna hos de halvmesyrer som ofta förespråkas inom hållbar konsumtionspolitik.

Myter om hållbar konsumtion

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.