Gröna kvinnor

Gröna kvinnor är en unik feministisk fristående kvinnoorganisation med jämställdhet, miljö och ekonomi som fokusområden, vi ser till helheten. Vi kopplar ihop samhällsskeenden så som våld mot kvinnor och våld mot naturen, Moder Jord. Strukturell över- och underordning kan uttrycka sig som rädsla hos kvinnor att röra sig i det offentliga rummet, ackumulera klimatförändringar och orättvisa fördelningar av jordens resurser.

Genom att belysa sammanhang mellan människa, samhälle och natur, stärker vi kvinnor att ta aktiv del i samhällsdebatten och i demokratiska beslutsprocesser, minst 50 procent kvinnor ska alltid medverka.

Gröna kvinnor

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.