Online – vår vanligaste arbetsplats

Även onlinemöten har behov av en möteskultur som främjar lärande och kreativitet skriver Eiwor Backelund

Publicerad: 1 november 2010 00:01

Allt fler använder internet som mötesplats för sin organisation. Dels för att det kan vara mer kostnadseffektivt än att skicka människor tvärs över jordklotet. Dels för att det är en hållbar framtidsutveckling som sparar miljön. Att mötas på internet erbjuder många möjligheter men innehåller också många utmaningar som man kanske inte alltid tänker på.

Tekniska lösningar finns det många. Idag kan man samtala, dela dokument och whiteboardtavla, även när man befinner sig på olika sidor av jorden. Varje organisation kan säkert finna ett program som passar behoven och främjar den möteskultur man vill skapa. För möteskultur online är lika viktig som möteskultur i andra sammanhang. Den tekniska lösning man väljer ger signaler om hur man har tänkt sig sina onlinemöten. Är de till för samarbete eller för att sprida information?

Utmaningen för den som vill använda onlinemöten för samarbete, ligger i att ta vara på medarbetarnas potential, kreativitet och engagemang även i det virtuella rummet. Till viss del beter vi oss annorlunda online än vid fysiska möten. Till exempel saknas ofta kroppsspråket , dvs ca 80% av all kommunikation. Tolkning av kroppsspråket sker omedvetet utan att vi tänker på det. Avsaknad gör det svårare att tolka hur vårt budskap blir mottaget och bidrar ofta till missförstånd.

Onlinemöten för samarbete har samma behov av att innehålla en möteskultur för lärande och kreativitet, som fysiska möten. Detta är grunden för att kunna utveckla något tillsammans. Så hur skapas delaktighet och lika möjligheter online? Vad innebär det om några deltagare deltar med bild eller webbkamera och några utan?

Hur skapas tanketid, samtal, lyssnande och tillfälle att prova praktiskt?  Vuxna lär sig på olika sätt och ett möte utan lärande ger låg förändring i arbets- och förhållningssätt. Under mötet behövs både rörelse och stillhet, kaos och struktur för att företaget ska kunna dra nytta av medarbetarnas samlade kompetenser.

En utvecklande och hållbar möteskultur online är en viktig del i ett företags strategi för att använda resurser optimalt och utvecklas maximalt. Lika väl som man behöver en strategi för att fånga lärande under arbetet i det fysiska rummet så behövs det det i online. Det sker inte med automatik utan måste vara inlagt i det normala arbetssättet.

Samarbete i det virtuella rummet förstärker skillnader. Ibland tillförs en tidsfördröjning som gör att småsaker växer till konfliktberg innan man hinner reda ut dem. I ett öppet online-rum ser man inte när man får besök, vilket kan begränsa människors deltagande. Man vet inte vem som läser inläggen eller hur de tolkas. Det behövs tydliga regler så man vet hur man ska agera och när, eftersom man inte kan se på andra vad man förväntas göra.

En del av utmaningen när vi samarbetar i det virtuella rummet handlar om att vi överskrider gränser, inte enbart om nations- och kulturgränser utan även osynliga personliga gränser som vi hade uppfattat om vi befunnit oss i samma rum. Vi överskrider rumsliga gränser då vi egentligen aldrig vet var vårt arbetsrum slutar. Ibland överskrider vi även gränsen för vad som kan anses vara ett respektfullt och vänligt bemötande.

Rätt hanterat är ändå gränsöverskridandet en stor möjlighet för de som inser att olikheter är en framgångsfaktor. De ledare som inte bara vill skapa en hållbar utveckling utan också vill ligga i framkant av den, behöver därför hitta vägar att samarbeta effektivt online.

Eiwor Backelund
Gateway Creation Tools

Krönikören är organisationskonsult och vuxenpedagog samt verksamhetschef hos Studieförbundet Vuxenskolan. Eiwor utbildar processledare från hela världen i mötesprocesser, förändringsarbete och ledarskap. Hon forskade på lärande organisationer i den virtuella världen för sin masters i Adult Learning and Global Change och har erfarenhet av landsbygdsutveckling, destinationsutveckling inom turism och småföretagarutveckling. Läs mer på www.gatewayc.com

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.