Förändring, kris och stress

Den ständigt ökande förändringstakten på arbetsplatsen är stressande för många, framhåller Ian Birch

Publicerad: 1 januari 2011 22:51

För många människor innebär förändring en positiv möjlighet, en chans att utveckla nya förmågor och samla nya upplevelser. Men långt ifrån alla ser det så. Allt fler blir allt mer förändringströtta. Man har svårt att se det positiva i de nya möjligheterna utan tyngs istället av den slitsamma processen att ställa om till nya villkor.

Det kan tyckas märkligt för vi människor är väl rustade för att hantera förändring. Vår förmåga till inlärning, analys, kreativt tänkande, vår anpassningsförmåga och vår medvetenhet gör oss väl lämpade och de flesta förändringar och de anpassningar vi gör tänker vi inte ens på.

Ta skiftningar i vädret som exempel. Vi svettas eller huttrar, vi tar på oss eller tar av oss, vi går in eller vi går ut. Det är ingen stor grej eftersom vi har väl fungerande strategier och rutiner för situationen.

Problemen uppstår när våra förmågor, vår erfarenhet eller vår energi inte räcker till för att hantera situationen. Rent definitionsmässigt är det en krissituation. En kris leder till utveckling om man tar sig igenom den. Lyckas man inte med det orsakar krisen istället en stress som blir nedbrytande.

När man i början på 70-talet började fundera i termer av stressrelaterade sjukdomar skapade psykologerna Holmes och Rahe sitt förändringsindex där olika förändringar lades in på en 100-gradig skala utifrån den stress de bedömdes orsaka. En nära väns död hamnade på 38 poäng. På 39 poäng hittar man faktorn förändringar på jobbet.

Nu har det snart gått 40 år sen dess och den värld vi lever i har förändrats dramatiskt. Förändringar på jobbet, som bedömdes vara en sån stor stressfaktor, har blivit vardag. Har vi människor förändrats lika mycket? Har vi blivit bättre på att hantera stress, förändringar och osäkerhet? Eller har vi bara vant oss vid en extremt hög belastning? Lärt oss bita ihop och hålla ut?

Tyvärr är det ofta det senare. Att man väljer att hålla ut tills det lugnar ner sig. Men tänk om det inte gör det? Mycket talar för att förändringstakten istället kommer att fortsätta öka.

Då kan det vara dags att bita i det sura äpplet och inse fakta. Ju längre man väntar med att rusta sig för en fortsatt osäker och föränderlig framtid desto högre pris kommer man att få betala. Väl framme vid den insikten infinner sig förstås nästa fråga. Hur gör man? Hur kan man förbättra sin förmåga att hantera de kriser som dessa förändringar orsakar? För kriser är det, även om det inte alltid är katastrof eller stora dramatiska skeenden.

Första steget är att inse sin egen begränsning. Att vara bekväm med det faktum att man inte kan räcka till i alla lägen och att kunna ta hjälp. Det kräver ett arbetsklimat där det är tillåtet att göra det och att hjälpen finns att få. Att det finns forum för samarbete med människor med annan kunskap, erfarenhet, personlighet, etnicitet med mera. Där det avvikande verkligen får en plats.

Dessutom behöver man en gemensam processkompetens med ett gemensamt språk, gemensamma verktyg och att man är tränad för att tillsammans hantera processen.

Allt detta resulterar i en trygghet, en inre stabilitet inför det okända, men är också grunden för en förändringskompetens som kombinerar flexibilitet i stunden och långsiktig hållbarhet för både organisation och individ.

Ian Birch

Krönikören har 20 års erfarenhet av att arbeta med ledarskap och pedagogik, från elitsoldaters förmåga att hantera det extrema och unga människors förmåga att hantera framtiden till företags förmåga att hantera hyperkonkurrensen i en globaliserad värld. Pilot Konsult AB arbetar utifrån tesen att omvärldens ökande förändringstakt och komplexitet ställer krav på ett helt nytt sätt att se på ledarskap och erbjuder utbildning, träning och handledning i syfte att att ge sina kunder egen processkompetens. Att ha en egen förmåga att hantera förändrings-, utvecklings- och förnyelseprocesser ger dels en känsla av kontroll och stabilitet i en annars osäker värld, men är också en grund för framgång och hållbarhet. Läs mer på www.pilotkonsult.se.

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.