Mest hållbara varumärken

Sustainable Brand Index är Skandinaviens största varumärkesundersökning om hållbarhet.

Utgångspunkten för undersökningen är FN Global Compacts 10 principer om miljöansvar och socialt ansvarstagande. Detta kompletteras med en så kallad extern definition som fokuserar på konsumenternas uppfattning av hållbarhet – deras förväntningar och krav på företagen.

Undersökningen görs via webbenkät, 1.000 personer utvärderar varje varumärke.

Ladda ner rapporten

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera




Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.