Ansvarsfullt företagande

Folksams Index för ansvarsfullt företagande görs över de svenska börsföretagens offentligt redovisade arbete och publiceras år 2013 för sjunde gången. Syftet med studien är att ge en överskådlig bild av det arbete företagen själva ger i offentligt redovisat material.

Analysen utgår från kriterier som baseras på Global Compacts tio principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Dessa principer och riktlinjer ger vägledning till företag om hur de förväntas ta ansvar för miljö och social påverkan och baseras på internationella konventioner, exempelvis ILO:s kärnkonventioner för arbetsrätt. Vid uttolkningen av principerna har även vägledande dokument publicerade av Global Reporting Initiative (GRI) använts samt olika internationellt erkända standarder som till exempel ISO 14001 och SA8000.

Undersökningen bygger på offentligt tillgängligt material vilket i huvudsak är årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och hemsidor.

Information från ett stort antal källor (media, internationella organisationer, myndigheter med flera) söks parallellt av för att identifiera eventuell information som motsäger det företagsproducerade källmaterialet. Samtliga källor vägs sedan samman för en slutgiltig bedömning.

Ladda ner rapporten

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.