Hållbart ledarskap får nätmagasin

Ledarskap & Förnyelse är ett nytt nätmagasin om hållbart ledarskap. Webbplatsen vänder sig till dig som är intresserad av ledarskap, djupgående förändring, personlig utveckling, hälsa, miljö och samhällsutveckling.

Ledarskap & Förnyelse är ett initiativ ämnat att inspirera till hållbart ledarskap. Många av de föreställningar kring ledarskap vi skapat oss, och kommit överens om, är ohållbara och behöver bytas ut.

Magasinet är inriktat på att fördjupa och vidga perspektivet på ledarskap. Det är speciellt tre aspekter i ledarskapet som fortfarande till stor del ligger i träda och som vi behöver inkludera i en mer helhetsorienterad och hållbar syn på ledarskap. De är alla av gränsöverskridande natur:

Det första gränsöverskridandet: Ett ledarskap som inte innefattar hållbarhetsaspekten är inte bara ett gammaldags ledarskap, det är ett trångsynt ledarskap.

I hållbart ledarskap framträder nya verkligheter. Världen vecklar ut sig...

Vårt samhälle och vår planet står nu inför utmaningar av historiska mått. Samtidigt har den yttre utvecklingen under lång tid gått snabbare än den inre. Världen ropar efter hållbara ledare.

Den hållbara dimensionen i ledarskapet innefattar inte bara miljö- och klimataspekten, det sociala engagemanget och den ekonomiska dimensionen utan även den inre hållbarheten i människan. Denna hållbarhet inkluderar områden som hälsa, välbefinnande, arbetsglädje, upplevelsen av mening och känsla av sammanhang.

Det andra gränsöverskridandet: Vi har en tendens att söka efter karismatiska ledarpersonligheter. Speciellt utvalda individer som ska “fixa det”, vända utvecklingen, öka lönsamheten, driva förändring, eller vad det nu kan handla om.

Vi är alla ledare.

Med denna fokusering på speciella individer, som ibland tillmäts rent omänskliga förmågor, är det lätt att förbise ett annat, kanske minst lika viktigt perspektiv: Att långsiktigt och hållbart utveckla ledarskapet i oss alla.

Det senare perspektivet bygger på att vi alla är ledare och att det inom varje person finns ledarpotentialer som av olika anledningar ännu inte kan komma organisationen tillgodo.

Det är en inbjudan till det ledarskap som redan finns latent i organisationen. Det handlar om förmågor som initiativ, ansvarstagande, kreativitet, medkänsla, dialog, etik, långsiktighet, visioner, motivation, hälsomedvetande…

Det tredje gränsöverskridandet: Många ledarskapsutbildningar och ledarskapsböcker koncentrerar sitt innehåll på olika ämnen kring vad chefer ska göra för att bli mer framgångsrika. Det hållbara ledarskapet tar emellertid inte sin utgångspunkt i görandet utan i varandet. Den centrala frågan som ställs är: Hur ser den inre plats ut varifrån vi leder?

Det sanna, det sköna, det goda - en obruten helhet

Den inre platsen innefattar sådant som närvaro, föreställningar, känslor, värderingar, drömmar, upplevelse av (eller brist på) mening, längtan, värdighet, självbild, självkänsla, människosyn och kärlek.

Platsen utgör grogrund för en slags tyst kunskap som inbegriper mer subtila fenomen som intuition och synkronicitet, hur medvetandet är beskaffat samt insikten om hur vi alla är sammankopplade på en djupare nivå.

Denna kunskap, som inte kan skiljas från oss själva, rymmer också en nyanserad världsbild som hela tiden expanderar. Kanske fungerar världen inte riktigt som vi trott i några hundra år nu? I vilken grad skapar vi själva det vi upplever?

Att lära sig olika handlingsstrategier och ledarskapsverktyg är bra och kan hjälpa oss bli bättre ledare, men till syvende och sist är det den inre platsens terräng som formar handlandet. Ett hållbart ledarskap inkluderar därför arbetet med att undersöka hur denna inre plats ser ut och därmed ständigt vidareutveckla den.

Att vidga perspektivet på ledarskap och därmed spränga mentala begränsningar så att vi kan inkludera aspekterna ovan kräver många gånger a shift of mind. Vi är fortfarande bara i början av att tänka i hållbara termer när det gäller ledarskap.

För dig som är intresserad av detta skifte i synen på oss själva, på samhället och på vad hållbar förnyelse kan innebära i företag, institutioner och offentliga organisationer finns nu Ledarskap & Förnyelse, ett nätmagasin med inspiration i olika former.

Du får möta personer engagerade i ledarutveckling, personlig utveckling, hållbar utveckling och hälsa med flera områden och ta del av deras tankar och synsätt.

På Ledarskap & Förnyelse kommer du med tiden att hitta ett brett tjänsteutbud när det gäller hållbart ledarskap. Här får du en översikt över utbudet när det gäller kurser, utbildningar, seminarier, workshops, konsulttjänster och spa-vistelser.

Du kommer också få tips på spännande böcker och olika former av praktiska verktyg i PDF-format. Verktygen är avsedda dels för din egen personliga reflektion, dels som inspirations- och arbetsunderlag i dialogprocesser.

Bosse Westermark, redaktör

Jag som står bakom magasinet heter Bosse Westermark. Min erfarenhet är från svensk bilindustri och IT-branschen samt som organisationskonsult och ledarutvecklare.

Sedan en tid tillbaka har jag känt en stark drivkraft att skapa en mötesplats på nätet kring hållbart ledarskap. Det har dock även funnits tvivel.

Jag är medveten om brister och svagheter som gör att jag inte alltid lyckas leva som jag lär. Hur ska jag då kunna inspirera andra med rent samvete?

Under en tid funderade jag mycket över detta. Sedan mindes jag någonting jag läst i Joseph Jaworskis bok Synchronicity – The Inner Path of Leadership, det avgjorde saken.

I inledningen finns ett avsnitt där Jaworski berättar om den tvekan som Henri J. M. Nouwen kände inför att skriva sin bok Reaching Out.

Nouwen tvekade länge att påbörja sitt verk, men till slut satte han igång att arbeta, inspirerad av 1700-tals asketen John of The Ladder som skrev följande:

Om några fortfarande domineras av gamla, dåliga vanor, men ändå kan inspirera genom ord alena, låt dem inspirera… För kanske, får deras egna ord dem att skämmas tillräckligt mycket för att till slut börja handla i enlighet med sin inspiration.

Ibland är det inte orden, utan tystnaden som inspirerar. Vid en konferens om ledarskap talade den ene efter den andre en halvtimme i sträck.

När det var Moder Theresas tur gick hon upp på podiet, tittade en stund på publiken och sade sedan: Känner du dina medarbetare? Älskar du dem? Därefter gick hon ner och satte sig igen.

Kanske en utgångspunkt för hållbart ledarskap så god som någon?

Denna text publicerades i reviderad version den 12 november 2010

Läs fler artiklar om: Okategoriserat

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (2)

Lämna ett svar | Trackback

  1. Göran Gennvi skriver:

    Mycket välformulerade reflektioner och grattis till en enastående start på ett behövligt nätmagasin.

  2. Bosse Westermark skriver:

    Stort tack för dina varma ord om Ledarskap & Förnyelse, Göran!

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.