Pensionsbolagen som godkänns

AMF, Folksam, Skandia och SPP får grönt ljus i undersökningen

Hållbarhet blir en allt viktigare fråga för pensionsbolagen. Flera bolag har förbättrat sitt hållbarhetsarbete jämfört med förra året.

Det visar den senaste granskningen från Söderberg & Partners.

Eftersom pensionsbolagen är stora aktörer på finansmarknaden har de makt att påverka företagen de äger i hållbar riktning. Som pensionssparare har vi också makt att påverka utvecklingen genom att välja ett pensionsbolag som investerar hållbart.

Den största uppryckningen står AMF för, som gått direkt från rött till grönt totalbetyg.

Skandia går från gult till grönt och Länsförsäkringar från rött till gult.

Swedbank har dock fått ett sämre betyg i år. Går från grönt till gult.

Även Alecta får ett sämre betyg, bolaget går från gult till rött.

Analysen baseras på tre utvärderingsperspektiv:

 • Påverkansarbete: I vilken grad bolagets hållbarhetsarbete bedrivs förebyggande, samverkan med andra aktörer samt graden av transparens.
 • Hållbarhetsambitioner och värdeskapande: I vilken grad pensionsbolaget satsar på hållbarhet och bidrar till utvecklingen inom området.
 • Process för hållbara investeringar: De verktyg, metoder och incitament som förvaltarna har tillgång till.
Resultat

Grönt ljus:

 • AMF Pension
 • Folksam Liv
 • Skandia Liv
 • SPP

Gult ljus:

 • KPA Pension
 • Länsförsäkringar Liv
 • Swedbank Traditionell Pension

Rött ljus:

 • Alecta
 • Handelsbanken Liv
 • Nordea Liv & Pension
 • SEB Gamla Liv
 • SEB Pension & Försäkring

Fakta

Söderberg & Partners förmedlar försäkringar och finansiella produkter.

Undersökningen har genomförts genom att pensionsbolagen har fått svara på frågor om sitt hållbarhetsarbete i form av en enkät. Svaren har därefter i de flesta fall legat till grund för möten med pensionsbolagen där enkätsvaren diskuterats. I andra fall har frågorna besvarats via mejlkontakt. Även publikt tillgänglig information har använts i analysen.

Läs fler artiklar om: Hållbart företagande

Mer om:

Dela:
Följ:
Rekommendera:
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.