Cowboy-kultur på advokatbyråer

Kvinnor gör sällan karriär på advokatbyråer. Detta trots att de har varit i majoritet bland nyutexaminerade jurister i 20 år och har bättre betyg än sina manliga kollegor.

Det visar en ny rapport från stiftelsen AllBright.

Endast 14 procent av de tio största advokatbyråernas delägare är kvinnor. Bäst är Gärde Wesslau och Glimstedt där 22, respektive 18 procent av delägarna är kvinnor. I botten återfinns Setterwalls och Mannheimer Swartling, bägge med 11 procent.

Listan med de 10 största advokatbyråernas representation av kvinnor på ledande positioner delades idag ut på de sex universitet där juristutbildningen erbjuds.

Även inom akademin är det dåligt ställt med jämställdheten. I landets juridiska fakulteter är endast tre av 10 professorer kvinnor, trots att kvinnor utgör 57 procent av doktoranderna.

Inom åklagarväsende och domstolar ser det dock betydligt ljusare ut, kvinnor utgör nästan hälften av ordinarie domare och över hälften av åklagarna.

AllBright har i samband med rapporten intervjuat ett antal jurister. Fram träder bilden av en slags cowboy-kultur på byråerna som rimmar dåligt med juridikstudenternas önskan om balans mellan karriär och familjeliv.

Kulturen bygger på att ständigt vara anträffbar och att arbeta extremt långa dagar. Status och pengar anses kompensera. Att vabba eller hämta barn finns inget utrymme för vilket gör att pressen på en stabil och ansvarstagande partner är stor för den som vill göra karriär på advokatbyrå.

Samtidigt tycks det inte hända speciellt mycket i advokatfirmornas jämställdhetsarbete. Inte en enda uppger att byrån de representerar har satt upp några mål och ingen byrå kan presentera något dokumenterat utvecklingsarbete inom mångfald- och jämställdhetsområdet.

Bristen på jämställdhet och mångfald inom yrket medför att lagen tolkas, skrivs och upprätthålls av en grupp som i mångt och mycket delar erfarenheter, skriver Allbrights vd Amanda Lundeteg i förordet till rapporten och avslutar med att konstatera att avsaknaden av tidsbestämda mål avslöjar juristkåren som Sveriges mest konservativa.

Kvinnor arbetar, män gör karriär

Fakta:
AllBright är en stiftelse som verkar för mer diversifierade ledningsgrupper och styrelser och på så vis ett mer meritokratiskt näringsliv. Syftet är att utveckla och förstärka svenskt näringsliv så att svenska bolag blir mer lönsamma och kan fungera som en förebild för resten av världen.

Läs fler artiklar om: Mångfald

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.