Kritik mot Fritidsresor och Ving

Fritidsresor och Ving får fortsatt hård kritik för förhållandena på tvätteriet i Phuket. Situationen har förvärrats och nu riskerar resebolagens varumärken att skadas.

För snart två år sedan briserade bomben. I ett tjugo minuter långt inslag i Aktuellt fick vi en skakande bild av hur arbetsvillkoren såg ut hos leverantörer till de ledande svenska reseföretagen.

Bland annat uppdagades barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, avsaknad av anställningskontrakt, kniv- och vapenhot, säkerhetsrisker, papperslösa gästarbetare, konfiskering av ID-handlingar och löner som uteblivit eller inte nådde upp till lagstadgad minimigräns. Det hände att arbetare svimmade av utmattning.

Apollo, Fritidsresor och Ving blev uppenbarligen tagna på sängen av den hårda kritiken och så skärrade att de inte ens tog chansen att komma till Aktuellt-studion för att bemöta anklagelserna. I stället valde de att kommentera kritiken på sina respektive webbplatser. Kommentarerna avslöjade överraskande stora brister i företagens CSR-kompetens.

Till grund för kritiken låg rapporten Ingen solskenshistoria som innehåller en omfattande genomgång av hur mänskliga rättigheter systematiskt kränks av charterbolagens leverantörer. Med rapporten som bas gjorde Svt ett långt reportage på plats under namnet Tvätteriet i Phuket – en smutsig arbetsplats.

Rapporten togs fram av Fair Trade Center på uppdrag av organisationen Schyst resande.

I centrum stod ett tvätteri i Phuket med burmesiska gästarbetare som anlitades av Fritidsresor och Ving. Nu har organisationen Foundation for Education and Development (FED) gjort en uppföljning av situationen på tvätteriet på uppdrag av Fair Trade Center och Schyst resande med Sida som finansiär.

Ett framsteg har skett sedan rapporten för två år sedan: Efter påtryckningar från Ving får de burmesiska migrantarbetarna numera lagstadgad minimilön. Men i övrigt är det dyster läsning i den nya rapporten. Arbetsgivaren beslagtar fortfarande ID-handlingar och arbetstillstånd. Migrantarbetarna arbetar ofta tio timmar om dagen eller mer, men ingen övertidsersättning betalas ut. Betald semester eller föräldraledighet förekommer inte, vilket strider mot thailändsk lag. Om barnarbete förekommer eller ej går inte att kontrollera.

Situationen på tvätteriet i Phuket är fortfarande svår för de anställda. Hård kritik riktas nu återigen mot Fritidsresor och Ving. (Foto: Nicholas Wright)

Enligt migrantarbetarna har Ving gjort två besök på tvätteriet, ett under 2012 och det andra 2013. Tvätteriets ledning såg dock båda gångerna till att representanterna för Ving endast träffade burmeser med koppling till arbetsgivaren och inte talade med de arbetare som berördes av kränkningarna.

Enligt Fair Trade Center har situationen på tvätteriet snarast förvärrats sedan 2012 eftersom ett 50-tal migrantarbetare antingen har avskedats eller sett sig tvungna att lämna arbetsplatsen på grund av missförhållandena.

– Det är mycket anmärkningsvärt att kränkningar har pågått under flera år utan att charterarrangörerna har lyckats bidra till att förbättra situationen, säger Malin Kjellqvist, författare till rapporten och kampanjansvarig på Fair Trade Center.

Elisabeth Åberg, utredare på Unionen och specialist på CSR-frågor, anser att kränkningarna av migrantarbetarna är oerhört allvarlig.

– Resebolagen har haft två år på sig att komma till rätta med de här allvarliga missförhållandena. Att det sker längre ner i leverantörskedjan är inget hållbart argument. OECD:s och FN:s regler för mänskliga rättigheter är klara på den punkten: Man har ett ansvar ner i leverantörsleden och en skyldighet att göra undersökningar där risken för brott mot mänskliga rättigheter är störst, säger hon till tidningen Kollega.

I den nya rapporten anvisas återigen flera åtgärder som snarast borde vidtas, bland annat föreslås att ett särskilt avtal, så kallat Memorandum of Understanding (MOU), bör upprättas med tvätteriet, baserat på migrantarbetares rättigheter i Thailand.

De återkommande rapporterna om Fritidsresors och Vings oförmåga att komma tillrätta med problemen på tvätteriet riskerar nu att skada företagens varumärken.

Till den allmänt negativa publiciteten i medierna ska läggas glappet som avslöjats mellan vad Fritidsresor och Ving kommunicerar till sina kunder och intressenter och hur de agerar i praktiken på denna destination.

Resebolagens bemötande av kritiken inger inte heller förtroende. Mängden motstridig information mellan granskarna och företagen själva om vad som egentligen skett och sker är uppseendeväckande stor.

Ving kommenterar den nya kritiken på sin webbplats, så här skriver man bland annat: Det står också att vi bör ha ett möte med den lokala organisationen FED. Detta har vi försökt att få till vid ett flertal tillfällen, men FED har inte återkommit till oss för att få till ett möte, trots upprepade kontakter med organisationen. Tanken var att med deras hjälp träffa arbetarna på tvätteriet utanför arbetstid för att få mer information om situationen för de anställda.

Men det stämmer inte enligt Malin Kjellqvist. Till DN säger hon att FED visst svarat på Vings förfrågningar, men inte fått svar från Ving när de velat komma överens om ett möte.

Enligt Fritidsresor anlitas inte det aktuella tvätteriet längre av något av deras hotell.

Även detta ifrågasätts av Fair Trade Center.

– Arbetarna som levererar tvätten har fått frågan om vilka hotell som är inblandade och sagt att det är samma som 2012. Minst ett av dem används av Fritidsresor. Men det är anmärkningsvärt även om de har avslutat samarbetet. Enligt riktlinjerna från FN har man ansvar för att förbättra situationen och inte bara klippa banden, säger Kjellqvist till DN.

På Vings webbplats kan man läsa följande: För oss på Ving är hållbar utveckling ledstjärnan. Vi vill utveckla, genomföra och marknadsföra turism på ett hållbart sätt. Vi vill minska turismens negativa effekter på miljön och följer lokala, nationella och internationella lagar och förordningar som rör vår verksamhet. Vi är emot alla former av illegala och exploaterande former av turism. Vi strävar alltid efter att utgå från hållbarhetsaspekten, både när det gäller vår egen verksamhet och då vi samarbetar med lokala partners.

Det blir svårt för Ving att förklara varför man trots sin strikta CSR-policy har ett tvätteri i sin leverantörskedja där arbetarnas pass och arbetstillstånd beslagtas av arbetsgivaren och där de flesta migrantarbetare tvingas arbeta tio timmar om dagen eller mer utan övertidsersättning. Speciellt som man har känt till missförhållandena i ett par års tid.

Medvetna resenärer är en viktig, välbeställd och växande målgrupp för de stora resebolagen. Det som kännetecknar dem är just medvetenheten, ord allena biter knappast.

Huruvida något av Fritidsresors hotell anlitar det aktuella tvätteriet får nog fortfarande anses vara höljt i dunkel för en utomstående bedömare. Antingen sker det (och i så fall sannolikt bakom ryggen på bolaget) eller också inte. I vilket fall som helst har man alltså nu lagt över hela ansvaret för att komma tillrätta med problemen på Ving. Riktigt så var det alltså inte tänkt i FN:s riktlinjer.

I artikeln för två år sedan skrev jag att det ska bli intressant att se vilken av researrangörerna som tar på sig ledartröjan. Det är fortfarande svårt att urskilja någon riktig föregångare i branschen, men Fritidsresor och Ving har onekligen en bit kvar.

Fortsatt tvångsarbete hos leverantör till Fritidsresor och Ving

Fritidsresors kommentar
Vings kommentar

Fakta
Nätverket Schyst resande arbetar sedan starten 2008 för en hållbar turism som ska bidra till bra arbetsvillkor, livskvalitet och till att stärka den lokala ekonomin i utvecklingsländer. I nätverket ingår Ecpat, Fair Trade Center, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och Unionen.

Fair Trade Center är en ideell förening som arbetar för en mer rättvis handel. Organisationen bevakar svenska företags handel med låginkomstländer. Genom kampanjer och konsumentupplysning vill man stimulera företag att handla med respekt för människor och miljö.

Foundation for Education and Development (FED) är en ideell förening som arbetar med burmesiska migranters mänskliga rättigheter i Thailand och håller bland annat utbildningar för migrantarbetare.

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom sitt arbete och tillsammans med andra bidrar organisationen till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Läs fler artiklar om: Hållbart företagande

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.