Jämställdhet är lönsamt

Typ: Utbildning
Längd: Heldag
Ort & datum: Göteborg 27 januari 2015
Arrangör: Visdom Utbildning
Pris: 3.200:-

En pilotutbildning om hur du som ledare kan implementera genus/jämställdhet i organisationens verksamhet och kultur. Målet är att ge deltagarna grundkunskap samt skapa medvetenhet om genus och jämställdhet.

Alltfler företag och organisationer integrerar jämställdhet i verksamheten och kulturen. Forskningen visar att det gynnar arbetsplatsen på många olika sätt. Kan man då tjäna på att jämställdhetsintegrera verksamheten? Ja, både socialt och ekonomiskt har det visat sig! Att dessutom fokusera på normer och värderingar ur ett genusperspektiv är definitivt lönsamt för kulturen på arbetsplatsen.

Visdom står för:

 • Värderingar
 • Identitet
 • Samlevnad
 • Diskriminering
 • Olikheter
 • Mångfald och jämställdhet

Följande moment ingår i utbildningen:

 • Varför jämställdhetsintegrera organisationen?
 • Definition av ord: jämställdhet, genus, jämlikhet, normkritik, intersektionalitet , hbtq med flera
 • Betydelser av kön i organisationer – om könsmaktsordningen
 • Organisationskultur och kön – om attityder,  fördomar och värderingar
 • Hur integrera genus/jämställdhet i ledarskapet?
 • Vad säger diskrimineringslagen?
 • Härskartekniker, Berit Ås
 • Skapa ett arbetsklimat som inkluderar – hur motverka vi och dom?
 • Framgångsfaktorer och fallgropar
 • Visioner för framtiden

Under utbildningsdagen varvas teori med olika dialogmetoder såsom värderingsövningar och gruppdiskussioner om dilemmasituationer, etc.

 • Plats: Centralt i Göteborg
 • Tid: 2014-11-13 kl 9-17.
 • Kostnad: 3 200 kr exkl moms. Fika, lunch och kursdokumentation ingår.
 • Vill du veta mer om utbildningen är du välkommen att höra av dig!
 • Önskar du att vi arrangerar utbildningen även på annan ort, kom gärna med förslag.! Vi arbetar både nationellt och internationellt.
 • Kontakta oss om internkurs önskas!
 • Nästa utbildningstillfälle är 2015-01-27. Intresseanmälningar mottages.
 • En tvådagars fortsättningskurs erbjuds under våren 2015 med fokus på jämställdhetsintegrering, verktyg och metoder i förändringsarbetet. Deltagarna erbjuds även processtöd i sitt jämställdhetsarbete.

Kristina Gow är jämställdhets- och mångfaldskonsult. Hon har utbildat chefer inom kommunal och statlig verksamhet samt inom näringslivet. Kristina startade sitt företag för 15 år sedan.

Anmälan görs genom att skicka mail till kristina.gow@visdom.se eller ringa Kristina på +46 705 62 78 55. Skriv namn på deltagare, företagsnamn, faktureringsadress, telefonnummer och kontaktperson. Ni får då en bekräftelse. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Högsta deltagarantal är 20. Vid fler än 10 deltagare är vi två ledare.

Visdom Utbildning
Drottninggatan 9, Göteborg

+46 705 62 78 55
kristina.gow@visdom.se
www.visdom.se


Läs fler artiklar om: Okategoriserat

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren: