Swedbank och SPP lyser klarast

Endast 3 av 12 pensionsbolag får grönt ljus. Hälften får rött och blir underkända.

Folksam, SPP och Swedbank får grönt ljus i en ny undersökning av pensionsbolagens investeringar. AMF, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea och SEB får däremot underkänt och slutbetyget rött ljus.

Länsförsäkringar får rött ljus i tre av fyra perspektiv och är därmed det pensionsbolag med flest antal röda betyg.

Det är Söderberg & Partners som med hjälp av sin trafikljusmodell granskat 12 stora pensionsbolag som tillsammans förvaltar investeringar för över 2 biljoner.

Eftersom pensionsbolagen är stora aktörer på finansmarknaden har de makt att påverka företagen de äger i hållbar riktning. Som pensionssparare har vi också makt att påverka utvecklingen genom att välja ett pensionsbolag som investerar hållbart.

– Det här är stora företag med mycket pengar under förvaltning, de skulle kunna göra stor skillnad på många områden om de ansträngde sig, säger Kajsa Brundin, livbolagsanalytiker på Söderberg & Partners.

Analysen baseras på fyra perspektiv:

 • Hur mycket pensionsbolaget satsar på hållbarhet och bidrar till utveckling inom området
 • I vilken grad hållbarhetsarbetet genomsyrar hela organisationen
 • Pensionsbolagens påverkansarbete på bolag med bristande hållbarhetsarbete
 • I vilken omfattning företagen utesluter olika typer av investeringar, till exempel hela branscher som vapen, spel, tobak, alkohol (så kallad exkludering)

Resultat

Grönt ljus:

 • Folksam Liv
 • SPP
 • Swedbank

(SPP och Swedbank får grönt ljus i tre av fyra perspektiv och är därmed de pensionsbolag som placerar sig allra bäst i denna undersökning)

Gult ljus:

 • Alecta
 • KPA
 • Skandia Liv

Rött ljus:

 • AMF
 • Handelsbanken Liv
 • Länsförsäkringar Liv
 • Nordea Liv
 • SEB Gamla
 • SEB Nya

Hållbart ägande i pensionsbolagen

Fakta

Söderberg & Partners förmedlar försäkringar och finansiella produkter.

Undersökningen har genomförts genom att pensionsbolagen har fått svara på frågor om sitt hållbarhetsarbete i form av en enkät. Svaren på denna har därefter i de flesta fall legat till grund för möten med pensionsbolagen där enkätsvaren diskuterats. I vissa fall har frågorna besvarats via mejl- och telefonkontakt. Två av pensionsbolagen, KPA och Nordea Liv, avböjde att svara på frågorna, varför enbart publikt material har använts för att analysera dessa. Publikt tillgänglig information har även använts i analysen för övriga bolag.

Läs fler artiklar om: Hållbart företagande

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.