Leda genom samarbete

Typ: Utbildning
Längd: 3 dagar
Ort & datum: Stockholm 6-7 och 20 mars 2015
Arrangör: Viewpoints
Pris: 17.400:-

Om kursen

Det är ingen nyhet att det krävs mer än fackmässig kompetens och affärskunnande för att leda kompetent. Att kommunicera väl, att upprätthålla gott samarbete och att effektivt hantera konflikter är minst lika viktiga förmågor. Tyvärr är det just här det finns brister hos många chefer och ledare.

Det öppna ledarskapet (L.E.T.) erbjuder Thomas Gordons internationellt spridda modell för kommunikation och samarbete. Kursen lär ut de beprövade redskap för kommunikation och konfliktlösning som är grunden för sunda, välfungerande relationer på arbetsplatsen. Deltagare lär sig känna igen när man skall använda vilka kommunikationsredskap och framförallt hur man praktiskt gör.

Kursinnehåll

Kursen är strukturerad kring dessa huvudförmågor:

1. Förmågan att etablera och upprätthålla öppen kommunikation med gruppmedlemmar och medarbetare.

2. Förmågan att lyssna med empati så att andra känner sig förstådda.

3. Förmågan att uttrycka sin kritik och sina behov klart och ärligt utan att skuldbelägga.

4. Förmågan att lösa konflikter på sådant sätt att ingen förlorar.

Effekter för dig och ditt företag

Ökad kompetens i ovanstående förmågor bidrar till:

  • Lägre frånvaro och personalomsättning eftersom människor trivs bättre med att gå till jobbet.
  • Minskad stress eftersom problem och konflikter behandlas och löses istället för att ignoreras, undvikas eller lösas illa.
  • Ökad produktivitet eftersom gruppmedlemmar är mer motiverade och engagerade när de upplever större delaktighet.
  • Större kreativitet och bättre beslut eftersom människor arbetar mer med väsentligheterna i sina team.
  • Mindre tid används för att bekämpa motstånd, medla gräl och kontrollera människors arbete, vilket frigör tid för tänkande, planering och verklig ledning.

Hur kursen genomförs

Kursen fokuserar på konkret träning i centrala kommunikationsfärdigheter, som Aktivt lyssnande och Jag-budskap. Under tre intensiva dagar kommer deltagarna att ägna sig åt rollspel, övningar, gruppdiskussioner, coaching och feedback. Alla L.E.T.-kurser leds av auktoriserade L.E.T.-kursledare.

Vem riktar sig kursen till

Kursen är främst riktad till chefer, men lämpar sig även för andra som har stort ansvar och påverkan på andra människor, tex projektledare.

Ladda ner pdf med kursbeskrivning

Viewpoints
Skarpövägen 51
132 32 Saltsjö-Boo

08-645 28 90
info@viewpoints.se
www.viewpoints.se

Läs fler artiklar om: Okategoriserat

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren: