En väg till försoning

Typ: Workshop, heldag
Längd: 1 dag
Ort & datum: Göteborg 28 mars, 25 april 2015
Arrangör: SLOWdown
Pris privatperson (egen konstellation): 1.100:- inklusive moms
Pris företag (en egen konstellation): 1.100:- exklusive moms
Pris privatperson (ingen egen konstellation): 700:- inklusive moms
Pris företag (ingen konstellation): 700:- exklusive moms

Systemiska konstellationer är ett sätt att lösa upp intrasslade relationer och förändra gamla mönster. Vi formas inte bara av våra egna upplevelser utan också händelser, som har påverkat andra medlemmar i vårt familjesystem (mamma, pappa, syskon, mor- och farföräldrar, deras syskon, osv.) Händelser som ibland går flera generationer tillbaka, kan påverka livet här och nu mer än vi tror. Det kan vara trauman av olika slag: krig, tidiga dödsfall, självmord, sjukdomar, separationer  eller annat ouppklarat.

Vi kan – utan att veta om det – vara intrasslade och sitta fast i andras öden, upprepa samma mönster och är inte fria att gå vår egen väg. Det kan stå i vägen för nuvarande relationer och utveckling.

När vi med respekt låter var och en bära sitt eget öde, kan försoning ske på ett djupt plan och vi blir fria att gå vår egen väg i livet.

Deltagande i en konstellation är ett fint sätt att växa som människa
- En väg till personlig utveckling!

Man behöver inte ha ett problem för att vara med.

Man kan ställa upp en egen konstellation (= klientplats) eller vara med som “deltagande representant” (= ingen egen konstellation). Metoden är utvecklad av Bert Hellinger och används både i privatliv och organisationer för att hitta vägar till bra lösningar. Mer info om hans arbete på www.hellinger.com

I organisationer kan en konstellation visa vad som pågår under ytan i gruppens struktur och avslöja och förlösa det som förhindrar samarbete och effektivitet.

Tid: 09:30 – ca 18:00
Plats: Haga församlingshem, Haga Östergata 30, Göteborg
Anmälan: Senast två veckor innan kursstart (bg 5420-7709 eller pg 102 44 07-7, SLOWdown)

Pille Naeris

Pille Naeris har lång erfarenhet av arbete med såväl enskilda individer som grupper. Hon kom första gången i kontakt med familjekonstellationer 1995, utbildade sig i systemiska konstellationer efter ett par år och har sedan dess kontinuerligt fortbildat sig hos erkända lärare inom området.

Hon har över tio års erfarenhet av att leda workshops och kurser i systemiska konstellationer och är medlem av ISCA (International Systemic Constellations Association). Pille leder även retreater sedan många år med inriktning på kroppskännedom och medveten närvaro.

SLOWdown
c/o Livsträdet
Södra Larmgatan 6
411 16  Göteborg

0707-22 80 11
info@slow-down.se
www.slow-down.se

Läs fler artiklar om: Okategoriserat

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren: