Whole Person Process Facilitation

Typ: Utbildning
Längd: 3 dagar
Ort & datum: Fjärås (cirka 3,5 mil söder om Göteborg), 24-26 mars 2015
Arrangör: Open Space Consulting
Pris: 10.900:-

Mångfald är mer än ett modeord! Genom att använda Whole Person Process Facilitation (WPPF) i planering och genomförande av personalmöten, utbildningar, konferenser och beslutsmöten tar du tillvara på hela potentialen i individ, grupp och organisation.

Du kommer att lämna denna upplevelsebaserade utbildning försedd med:

  • En enkel metod som fångar potentialen i individer och organisationer
  • Ett mötesverktyg som skapar mervärden och synergieffekter
  • Ett praktiskt verktyg för att skapa en livsberikande arbetsmiljö
  • En metod som ger kreativa lärmiljöer – alla är delaktiga på lika villkor
  • En arbetsform som är lämpad när man stegvis bearbetar och utvecklar information för att snabbt nå konkreta resultat, t ex vid styrelsemöten, projektmöten och utbildningar
  • En mötesmetod som ger nya lösningar, välgrundade beslut och effektiv implementering

Vi utforskar bland annat: Hur man väcker entusiasm och engagemang. Hur man skapar utrymme för intuition och kreativitet. Hur vi tar hänsyn till olika lärstilar i mötet. Hur energinivån hålls på hög nivå genom hela mötet. Hur vi tar hänsyn till gruppens/individens tillstånd. Hur beslut kan fattas med full delaktighet och kvalitet. Hur vi arbetar med helhetsperspektiv i förberedelser, genomförande och uppföljning.

I våra utbildningar använder vi WPPF som lärprocess. Du får alltså praktiskt uppleva mötesformen samtidigt som du lär. Teori varvas med egen reflektion, samtal i grupp och praktiska övningar. Du får utbyta kunskaper/utforska perspektiv tillsammans med andra. Du får även tillfälle att göra din egen mötesdesign. Efter utbildningen har du tillgång till våra fysiska och internetbaserade nationella och internationella mötesplatser för kontinuerligt lärande och utveckling.

Kommande utbildningstillfällen

Internutbildning erbjuds kontinuerligt. Öppna utbildningar arrangeras så snart tillräckligt med deltagare anmält sig. Hör av dig om du är intresserad!

Investering

Din investering är 10.900 SEK + moms. I detta ingår arbetsbok samt måltider: lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Dessutom ingår middag två kvällar.

Anmälan

Anmälan görs genom att skicka mejl till thomas@openspaceconsulting.com (klicka på den gröna knappen nedan) eller ringa Thomas på +46 (0)709-98 97 81. Skriv namn på samtliga deltagare, företagsnamn, faktureringsadress, telefonnummer och kontaktperson.

Plats

Gaia Life Kursgård. Gaia Life ligger i Fjärås ca 3,5 mil söder om Göteborg (5 mil från Landvetter flygplats). Från Gbg Central kan du ta pendeltåget till Kungsbacka där vi hämtar upp alternativt går det att ta taxi “in i skogen”. Adressen är Gamla Tostaredsvägen 210.

Gaia Life Kursgård – många upplever miljön som väldigt speciell, en “magisk” miljö mitt i skogen mellan två sjöar

Mer information

Utbildningen ingår i The Genuine Contact™ program. För mer information besök www.openspaceconsulting.com

Frågor?

Har du frågor om kursen – ring Thomas Herrmann +46 (0)709-98 97 81.

Thomas Herrmann, kursledare

Open Space Consulting arbetar med att frigöra livskraft i människa, organisation och samhälle. För mer information om hur du kan släppa loss krafterna i din organisation besök gärna www.openspaceconsulting.com eller kontakta Thomas Herrmann på telefon 0709-98 97 81 eller via e-post: thomas@openspaceconsulting.com

Open Space Consulting
Pensévägen 4
434 46 Kungsbacka

0709 – 98 97 81
thomas@openspaceconsulting.com
www.openspaceconsulting.com

Läs fler artiklar om: Okategoriserat

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren: