Myndigheter brister i öppenhet

Öppenheten inom myndigheter och statliga verk har försämrats under de senaste åren. Taket är lägre och anställda vågar inte alltid säga sin mening av rädsla för repressalier.

Fackförbundet ST som organiserar 90.000 statligt anställda genomför regelbundet undersökningar om öppenhet och transparens inom statlig verksamhet. Deras slutsats är att läget har försämrats under de senaste åren.

Drygt hälften av respondenterna i den senaste undersökningen upplever eller är osäkra på om de har råkat ut för repressalier när de varit öppet kritiska. En stor andel anser inte alls eller vet inte om de kan framföra extern kritik.

Var femte uppger att de upplevt repressalier, till exempel sämre löne- och karriärutveckling, när de framfört kritik. Var tredje har upplevt att någon arbetskamrat har drabbats av repressalier när de varit kritiska.

Endast drygt var tionde känner sig helt trygga i att de kan framföra kritiska uppfattningar om hur verksamheten fungerar offentligt.

Och det är inte bara ST:s medlemmar som tycker att öppenheten blivit sämre, också allmänheten upplever brister. Endast runt 30 procent anser att statliga myndigheter är tillräckligt öppna när det gäller information till medborgare och media.

Av drygt 30-talet kommentarer som lämnades under fritextrubriken ”Har du råkat ut för att någon kollega eller chef hindrat dig från att lämna ut allmänna handlingar, enligt offentlighetsprincipen?” så finns ett tiotal kommentarer som indikerar påverkan för att inte lämna ut handlingar.

Om de som har valt att arbeta på demokratins och medborgarnas uppdrag inte upplever att de kan använda sin yttrandefrihet fullt ut så får deras uppdragsgivare – medborgarna – sämre möjligheter till insyn i verksamheten. Det är en oroande utveckling som leder till en mindre effektiv och demokratisk förvaltning. På sikt urholkar det medborgarnas förtroende för offentlig verksamhet.

Ur rapporten Öppenhet på villovägar? – En rapport om meddelarfrihet och öppenhet inom stat och myndigheter

Medlemsundersökningen gick ut som webbenkät våren 2014 till cirka 4 000 slumpvis utvalda ST-medlemmar som arbetar inom det allmänna myndighetsområdet och inom högskolor och universitet. Bakgrundsvariabler (kön, utbildningsnivå, ålder, anställningstid, antal anställda, arbetsområde) speglar STs medlemskår.

Rapporten innefattar även en undersökning om allmänhetens inställning till meddelarskydd inom statlig verksamhet samt en undersökning riktad till riksdagsledamöterna.

Öppenhet på villovägar

Läs fler artiklar om: Arbetsmiljö

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.