Management 3.0

Typ: Utbildning
Längd: 2 dagar
Ort & datum: Stockholm 4-5 mars 2015
Arrangör: GreenBullet
Pris: 13.500:-


Management 3.0 – ledarskap som fungerar i praktiken.

Översikt

Management 3.0 är en samling värderingar och verktyg för framtidens ledare, där självorganiserande team snarare är regel än undantag. Ledarnas roll förändras och det kommer att krävas massiva insatser för att förändra synen på det kontrollerande och styrande ledarskapet som inte kan skapa värde i en organisation med moderna värderingar som transparens, ständig förbättring och värdeskapande för kunder.

Grundläggande idéer inom Management 3.0:
Management 3.0 består av 6 block som består av teori, diskussion och många praktiska gruppövningar:

  • Ge motivation och energi: Människorna är en organisations viktigaste tillgång och chefer måste göra allt de kan för att hålla medarbetare motiverade, kreativa och aktiva (här spelar vi Moving motivators, som tydliggör prioriteringar av 10 motivationsfaktorer)
  • Ge team självstyre: Team kan självorganisera sig och det kräver förtroende, delegering och auktorisering från ledarskapet (Delegeringspoker ger dig stöd för vilka beslut som fattas av vem på vilken nivå)
  • Ge tydliga riktlinjer och mål: Hur organisationens mål och syfte översätts till medarbetarnas dagliga aktiviteter. Skillnad mellan KPIer, mål, vision och strategi.
  • Utveckla kompetens: Team kan inte nå sina mål om medarbetarna inte har rätt kompetens och hur kan vi utveckla kompetens på nytt sätt
  • Utveckla struktur: Många team arbetar inom en komplex organisation och därför behöver man fundera över vilka strukturer som underlättar kommunikation mellan de olika delarna. Här spelar vi Meddlers game där vi bygger en struktur för en IT-organisation som växer med fler och fler projekt och kunder.
  • Förbättra allt kontinuerligt: Medarbetare, team och organisationer behöver ständigt förbättras för att inte misslyckas. Hur leder vi förbättringsarbetet och vilka perspektiv finns på det.

Massor av praktiska övningar och exempel gör den här 2 dagarsutbildningen till en rolig och fartfylld upplevelse som kommer att ge dig ett helt nytt synsätt på vad ledarskap är!

Läs mer om Management 3.0 på management30.com

Inspelat webinar om Management 3.0 hittar du här

Innehåll

Teori, diskussion och praktik varvas under utbildningen. Första dagen inleds med hur management utvecklats från 1800-talet till idag och hur man fortfarande håller fast vid ett traditionellt synsätt på medarbetare (Taylorism och teori x) när världen har förändrats och helt andra krav ställs på våra organisationer idag. En överblick över alla metoder som är släkt med LEAN och eller Agile ger en grundförståelse för agila värderingar och hur ledarskapet behöver förändras. Ett kortare avsnitt om komplexitetsteori lägger grunden för en djupdykning i det agila ledarskapet där målet är att motivera och engagera utan varken morot eller piska. Att kunna motivera kräver kompetens om vilka behov vi har och hur dessa kan tillfredsställas på jobbet – vi spelar Moving motivators för att bättre förstå teammedlemmarna, ett kortspel som kan användas både för individ, team och i rekryteringssammanhang.

Empowerment och delegering övas genom Delegeringspoker och The Ellen game ger möjlighet att bedöma en medarbetare med begränsad information för att kunna stödja hennes utveckling på bästa sätt.

Dag två inleds med ett block om kompetensutveckling, agilt lärande och hur man kan mäta förbättring följt av vad som är viktigt att tänka på när ett företag växer och hur man bygger en struktur som förändras med organisationens behov och krav. Vi spelar Meddlers för att bygga team som kan serva alltfler kunder och projekt och göra olika förslag på hur en agil organisation kan skalas upp när företaget växer. Avslutningsvis ett avsnitt om de fyra perspektiven på förändring och vad vi måste tänka på om vi ska kunna förändra en organisation i grunden både från ett individuellt, relations-, system- och omvärldsperspektiv.

Målgrupp

Chefer, konsulter, HR, verksamhetsansvariga, teammedlemmar, linjechefer och alla som är intresserade av att lära mer om hur man kan arbeta på ett bättre sätt och få ut mer engagerade medarbetare och team på köpet.

Kursledare: Pia-Maria Thorén, certifierad Management 3.0-facilitator, Certified Agile Master och med 20 års erfarenhet som konsult och chef inom IT, HR och förändringsledning


Pris: 13.500 kr ex moms

I priset ingår

  • Tryckt kursdokumentation
  • Frukost, lunch och kaffe/te
  • Boken “How to change the world” av Jurgen Appelo
  • Kortlekar och moving motivatorkort

Max 15 deltagare per tillfälle.

GreenBullet Solutions AB
Andra Långgatan 4C
413 03 Göteborg

+46 31 20 88 89
info@greenbullet.se
www.greenbullet.se


Läs fler artiklar om: Okategoriserat

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren: