Många har inte upplevt rotfast vila

Pille Naeris, rosenterapeut och psykosynteskonsult

- Jag visste inte att jag var så stressad. Jag hade glömt bort att man kunde vara så här lugn och avslappnad. Det sade en av Pille Naeris deltagare på en kurs.

- Det finns de som tror att de vilar, när de sitter i soffan och zappar framför teven, säger Pille.
Men det är skillnad mellan att ”dega” och vila aktivt. Vid den aktiva vilan går tankeverksamheten ner och stressnivån sjunker.
- Många har inte någon egen upplevelse av hur det känns att träda in i en djup, aktiv, rotfast vila.

Alla vet att en motor som ständigt går på högvarv bränner till slut, och att bästa effekt sällan levereras vid maxvarv. Vad kan vi göra för att hitta en bättre balans mellan aktivitet och vila, mellan arbete och återhämtning?

Vi sitter på kontoret på Stora Nygatan i Göteborg och samtalar lågmält, Pille Naeris och jag. Kontor är förresten inte riktigt rätt ord, miljön för snarare tankarna till en retreatlokal. Vi sitter vid ett runt litet bord, rummet har ett vackert trägolv och en bit bort brinner levande ljus.

Den rogivande miljön påverkar mig, jag slappnar av och närvarokänslan skärps. Pille Naeris, Rosenterapeut och psykosynteskonsult, driver företaget SLOWdown, en verksamhet som syftar till att göra oss mer medvetna om vilket tempo vi lever i, och vilket tempo vi skulle vilja leva i. Många gånger finns en skillnad mellan teori och praktik:

- Jo, det vet jag att jag behöver, men jag vågar inte.
Ett vanligt försvar när Pille berättar om någon av sina kurser eller retreater.

Aktuell forskning visar att psykiska faktorer har långt större betydelse för vår fysiska hälsa än vi tidigare varit medvetna om. Psykisk stress är en viktig faktor bakom de flesta sjukdomstillstånd, från hjärtinfarkt till cancer.

Långvarig stress kan leda till skador på hjärnan. Hur länge man ska vara utsatt och hur hög stressnivån behöver vara för att bestående strukturella skador ska uppstå är fortfarande oklart, men att sambandet finns verkar klarlagt. Läkaren och författaren Christina Doctare har presenterat bilder på friska och stressade hjärnor där de friska ser ut som vackra landskap med sjöar, bäckar och åar. De stressade hjärnorna har vattendrag och sjöar som är igensatta.

Det finns mycket som är stressande i våra liv. Varje dag utsätts vi för ett enormt flöde av intryck. Sinnesorganen tar emot cirka en miljon fler bitar information per sekund än vad som kan passera genom medvetandet, så den gallring vi utför i varje ögonblick är minst sagt omfattande.

- Något vi kanske inte tänker på är att alla bakgrundsljud stressar oss, även om vi inte hör det eller tänker på det, säger Pille.

En annan anledning till stress och splittring är vår tendens till ständig växling mellan framtid och förflutet. Om vi lyckas stanna upp och iaktta oss själva ett ögonblick kommer vi att upptäcka att vi ofta till hälften är inriktade på det vi ska göra sedan, efter det att vi är klara med vad det nu än är vi håller på med.

Vi lever i en framtid som ännu inte infunnit sig, vilket i sin tur leder till att vi inte lyckas med att vara här och nu. Eller också är vi fångade i det förflutna, kanske tänker vi på oförrätter som drabbat oss, hur vi skulle kunna ha gjort istället eller på någon situation många år tillbaks i tiden.

Det är också vanligt att vi mentalt är hos andra personer. Vi funderar över vad någon annan har sagt eller gjort, och vad denne person egentligen menade med det. Det är en form av oro som kan vara mycket stressande.

Spänningsnivån stiger successivt under dagens lopp, så för att främja hälsa och välbefinnande behöver vi lägga in regelbundna pass med avspänning.
- Ett bra sätt att motverka stress och återfå balansen är att ge sig ut i terrängen. Naturens ljud, dofter och synintryck är läkande för både kropp och själ, förklarar Pille.

Undersökningar har visat att en rad hälsosamma biologiska förändringar inträffar när vi kommer ut i naturen efter att ha vistats inomhus eller i stadsmiljö. Bland annat sjunker blodtrycket.
- Men för att uppnå full effekt av energipåfyllningen gäller det att lämna Ipoden hemma.

Det finns också många beprövade och verkningsfulla tekniker för att sakta ner och synkronisera oss med livets flöde. Pille använder en metod som kallas medveten närvaro, eller mindfulness. Enkelt uttryckt kan man säga att den går ut på att vara här och nu med hela sin varelse.
- När man fokuserar på en sak i taget sjunker halten av stresshormoner.

Ett annat sätt är att träna upp kroppsmedvetenheten, att landa i sin kropp.
- En kvinna som regelbundet deltog i mina kroppsövningar, där ett moment är att vicka på höften, utbrast plötsligt en dag efter fem års övning: Oj, är det så här det känns att röra på höfterna!

Pille arbetar också med någonting som kallas familje- eller organisationskonstellationer. Kärnan i denna metod är den längtan vi har att höra ihop med vårt system. Familjer, arbetslag och ledningsgrupper är exempel på sociala system där vi söker tillhörighet och bekräftelse.

Pille berättar om en kvinna hon känner som ingick i ledningsgruppen på det företag där hon arbetade.
- En dag tog hon mod till sig och precis innan mötet skulle starta frågade hon de andra i gruppen om de inte kunde hålla varandra i handen under ett par minuter, så att en cirkel bildades. De blev först chockade över förslaget, men när de hämtat sig kopplade alla ihop sig under tystnad. Det blev ett slags förkroppsligande av konstellationen och samtidigt en manifestation av allas tillhörighet. Det mötet blev annorlunda.

- Det kändes som en uppenbarelse för mig när jag insåg att jag faktiskt inte har kunnat vila på väldigt länge, sade en av Pilles kursdeltagare.
Det går alltså att bli medveten om sitt eget tempo. Men varför är vi då så många som fortsätter i ekorrhjulet, trots vetskap om hur viktigt det är med regelbunden vila och återhämtning?

- När vi saktar ner och avsätter tid för oss själva så är det någonting som sätts igång, säger Pille. Vi kommer i kontakt med vårt inre, och det kan vara en skrämmande bekantskap om vi inte under årens lopp successivt lärt känna oss själva på djupet. Närvaro betyder att vara nära.

Existentiella funderingar och bortträngda känslor kan komma upp till ytan. Det är en tröskel som kan vara svår att ta sig över, så därför fortsätter många som vanligt och blir allt tröttare och tommare invärtes. Vi känner alla någon som drabbats men det händer ju inte mig, tycks vara ett vanligt försvar.

Ett hållbart samhälle kan bara skapas av hållbara människor.
- Ett högt tempo kostar. Medarbetarna blir ineffektiva, sjuka och deprimerade. Företag och förvaltningar drabbas ekonomiskt genom hög sjukfrånvaro och försäkringskassans kostnader belastar samhällets ekonomi. Det finns skäl att arbeta förebyggande, avslutar Pille.

Läs fler artiklar om: I takt med tiden

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.