Ditt lugn – skolans guld

Typ: Utbildning
Längd: Heldag
Ort & datum: Lund 18 augusti 2014
Arrangör: Drömmen om det goda
Pris: 1.500:-

Inspirationsdag för rektorer, förskolechefer och lärare

Kursledare: Anna Bornstein, författare, journalist och utbildare med lång erfarenhet av meditation och stillhet, initierade Drömmen om det goda 1997 (Foto: Anders Rosenberg)

Aldrig har väl förskolan, skolan och dess folk – vuxna och barn/elever – befunnit sig under så stor press. Lugnet – ditt, dina medarbetares och barnens/elevernas är en outnyttjad resurs – ett guld – som skulle kunna vända situationen.

• Hur hittar du lugnet i ditt ledarskap?
• Hur skapar du som ledare den studiero och trygghet som skollagen kräver? Arbetsro och samförstånd i lärarteamen så att dina medarbetare kan lyckas med
sin uppgift?

Låter det ouppnåeligt? Det sker inte på en dag, grunden måste byggas steg för steg.

Vi har 17 års erfarenhet av att skapa lugn och ro i förskolor och skolor. Mängder med dokumenterade, lyckade pilotprojekt. Våra stillhetsverktyg är väl beprövade och fungerar med små justeringar för alla åldrar. Forskning visar mycket goda resultat.

Foto: Anders Rosenberg

Du får:
• Goda skäl för att försöka vända vindarna
• Ta del av andra ledares och lärares erfarenheter
• Pröva på stillhetsmetoderna för egen del
• En verktygslåda med enkla redskap att använda mitt i vardagens tumult och stress
• Svensk o internationell forskning
• En plan för det fortsatta lugn och ro-arbetet som involverar hela lärarteamet och barnen/eleverna

Möjlighet till uppföljning finns.

Anmälan senast 1 juni.

Dream of the Good/Drömmen om det goda
Kornhamnstorg 6
111 27 Stockholm

08 – 660 04 25
yes@dreamofthegood.org
www.dreamofthegood.org


Läs fler artiklar om: Okategoriserat

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren: