Agil HR

Typ: Utbildning
Längd: 2 dagar

Ort & datum: Stockholm 21-22 april 2015
Arrangör: GreenBullet

Pris: 12.995:-

Tvådagarsutbildning i Agil HR

Agile är i grunden ett tankesätt hur organisationer bör förhålla sig i en komplex och föränderlig värld. Genom att i högre grad förespråka flexibilitet och anpassningsförmåga, arbete i korta feedbackloopar, självstyre och transparens ökar lärandet och värdeskapandet åt kunden.

Fler och fler organisationer ser nu värdet i att applicera det agila tänkesättet även inom HR, både i det interna arbetet men kanske framför allt hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lätterörlighet. När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en agil HR-funktions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov.

Under en tvådagarsutbildning går vi igenom:

 • Introduktion till det agila synsättet och hur det hänger ihop med Lean och systemtänkande. Varför arbeta agilt?
 • Vad kännetecknar det agila tankesättet och hur förändras de traditionella HR-processerna ut när vi arbetar agilt?
 • Hur bör HR anpassa sitt arbete för att skapa maximalt värde i en agil organisation? Hur bör till exempel rekrytering, utvärderingar av prestationer och lönesättning se ut?
 • Vilka konkreta exempel finns det? Hur har andra gjort? Vad fungerar?
 • Hur kan man använda agila tekniker som SCRUM och Kanban för HR?

HR:s roll i en agil organisation:

 • Hur kan HR stötta en agil implementation?
 • Målsättning och prestationsstyrning på nytt sätt
 • Lönesättning och bonusmodeller för en agil organisation
 • Jobbroller – behövs de i framtiden?
 • Medarbetarundersökningar på agilt sätt
 • Hur en HR-avdelning själva kan arbeta agilt, exempelvis genom Kanban och förbättringsmöten
 • Vi genomför en sprint tillsammans och övar på att skriva user stories för HR.
 • Fördjupning i ett case från tidigare uppdrag genomfört av GreenBullet
 • Praktiska verktyg, mallar och övningar för HR och chefer

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska ska kunna komma igång med er egna satsning på agil HR. Vi tar er igenom ett agilt HR-projekt från att sätta mål och ta fram user stories för HR till att genomföra sprintplanering och uppföljning med hjälp av Kanban.

Målgrupp:
HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor.

Vi har tidigare utbildat deltagare från bl.a. SKF, Volvo, TetraPak, Tele2, IFS, If, Svevia, Helsingborgs stad, Uppsala kommun, Manpower, Evry, TV4, Vitrolife, Rebtel, Magine, Toca Boca, Dynabyte och Findwise m fl.

Utvärdering från den sist genomförda utbildningen hamnade på i snitt 4.6 på en 5-gradig skala.

”Utbildningen var riktigt bra och jag fick mycket energi från den”
“Tack för två supergivande dagar!”
“Många bra metoder”
“Riktigt roligt – Tack! :)
“Mycket bra visualisering av modeller och teorier”
“De praktiska övningarna gav mest – som alltid”
”Intressant område. Vill gärna göra på något nytt sätt och kursen hjälpte mig förstå hur bättre”
”Den breddar mitt perspektiv på HR”

Pia-Maria Thorén är VD för GreenBullet Solutions, konsult och Certfied Agile Master med stor praktisk erfarenhet av att implementera agila HR-processer

I priset 12.995:- ingår dokumentation, lunch på närliggande restaurang samt kaffe/te/fika både för- och eftermiddag. Max 16 deltagare per tillfälle. Tillfällena innefattar två heldagar.

GreenBullet Solutions AB
Andra Långgatan 4C
413 03 Göteborg

+46 31 20 88 89
info@greenbullet.se
www.greenbullet.se




Läs fler artiklar om: Okategoriserat

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren: Webbutvecklar mm på Webbverkstaden.com.