Vad är värdefullt för dig?

Vilka värderingar är rådande på din arbetsplats? Hur skulle du vilja att det vore?

Studien Sverige 2010+, finansierad av Preera, Volvo IT och Fortos Management Consulting speglar rådande och önskvärda värderingar i samhället och på arbetsplatsen. Den utgör ett utmärkt instrument för organisationsutveckling utifrån ett värderingsperspektiv.

Mätmetoden har utvecklats av Richard Barrett vid Barrett Values Center i USA och undersökningen sponsras av Corporate Missions.

Värderingsarbete är centralt i hållbart ledarskap

Ärlighet, humor/glädje och ansvar kommer högt upp på listan, däremot anser vi inte att kreativitet och ständigt lärande är särskilt viktigt. Undersökningen visar också att det råder total avsaknad av kundfokus på svenska arbetsplatser.

Studien är fri att använda som verktyg i organisationsutvecklingen. I slutet av rapporten, under rubriken “Att komma vidare – dialog och delaktighet som redskap för utveckling” finns inspiration för att komma igång med dialogen. Lycka till!

Läs fler artiklar om: Värdegrund

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.